IV. Cum înţeleg eu că este viaţa de creştin ? Se poate şi fără un cuvânt clar de la Dumnezeu [Eclesiastul 3.1-15]

III. Fără EL / Cuvântul Lui Dumnezeu (Eclesiastul 3 : 12 – 15)

Să ne reamintim că există cel puţin trei concepţii despre viaţa de creştin :

  1. Dumnezeu poate să-şi aducă la îndeplinire voia Lui şi fără mine.
  2. Alţii cred că Dumnezeu lucrează în special prin oameni,
  3. iar unii credincioşi sunt convinşi că se poate şi fără EL, (în sensul că se poate trăi şi fără a avea o călăuzire clară din partea Lui Dumnezeu), ei considerând că au libertatea alegerii, puterea de decizie, liberul arbitru.


Deoarece am parte de liberul arbitru (fac numai ce vreau / decid eu) ?

În Luca 12 : 47, Domnul Isus a spus :

Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri”.


Exemple din Biblie :

1. Sarai şi Agar

Prin ceva greşit … s-a făcut voia Lui Dumnezeu (a se vedea Geneza 17 : 18 – 21).

Avram a răspuns Saraiei : „Iată, roaba ta este în mâna ta ; fă-i ce-ţi place !” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea ; şi Agar a fugit de ea”. (Geneza 16 : 6)


2. Samuel şi bătrânii lui Israel

Printr-o decizie greşită, s-a ieşit din voia Lui Dumnezeu :

Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama. Ei au zis : „Iată că tu eşti bătrân, şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale ; acum pune un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.”

Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau : „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Şi Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel :

„Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune ; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.

Ei se poartă cu tine cum s-au purtat întotdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi ; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei.

Ascultă-le glasul deci ; dar înştiinţează-i şi fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei”. (I Samuel 8 : 4 – 9)


CONCLUZII

Pot să mă întreb eu din ce categorie fac parte, (ce cred) :

Se poate şi fără mine, sau Dumnezeu are nevoie de mine ?

Sau poate că sunt creştin, (iar acest lucru este adevărat), dar oare mă interesează mult sau foarte puţin de ceea ce vrea Dumnezeu să-mi spună ?

Dumnezeu, în Harul Lui, să ne facă parte de o îndrumare cât se poate de clară, în drumul nostru către El şi către Cer !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :