Îndreptându-se, Psalmul 119:9

ps-119-9În traducerea  Cornilescu scrie :

Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea ? Îndreptându-se după cuvântul Tău”. (Psalmul 119 : 9)

La ce se referă expresia îndreptându-se ?

Îndreptându-se către un punct de reper ?

Sau se referă la ceva strâmb care trebuie să fie îndreptat ?

I. Câteva explicaţii :

 • cărarea este un sinonim pentru comportament.
 • Îndreptându-se în ebr. liš·mōr „păstrând, conservând, păzind, urmărind, supraveghind”.
 • după cuvântul Tău în ebr. kiḏ·ḇā·rə·ḵā.

II. Unde mai este folosit ebraicul kiḏ·ḇā·rə·ḵā în Vechiul Testament ?

Expresia are nouă ocurenţe fiind folosită în :

 1. Exod 8 : 10 „El a răspuns : „Mâine.” Şi Moise a zis : „Aşa va fi [lit. în acord cu cuvântul tău], ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru”.
 2. Numeri 14 : 20 „Şi Domnul a zis : „Iert cum ai cerut [lit. în acord cu cuvântul tău]”.
 3. I Împăraţi 20 : 4 „Împăratul lui Israel a răspuns : „Împărate, domnul meu, fie cum zici [lit. în acord cu cuvântul tău] ! Sunt al tău cu tot ce am”.
 4. Ezra 10 : 12 „Toată adunarea a răspuns cu glas tare : „Trebuie să facem cum ai zis !
 5. Psalmul 119 : 9 [lit. păstrând acordul cu cuvântul tău]
 6. Psalmul 119 : 25 „Sufletul meu este lipit de ţărână : înviorează-mă, după făgăduinţa Ta ! [lit. în acord cu cuvântul tău]”.
 7. Psalmul 119 : 28 „Îmi plânge sufletul de durere : ridică-mă după cuvântul Tău !” [lit. în acord cu cuvântul tău].
 8. Psalmul 119 : 65 „Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduinţa Ta [lit. în acord cu cuvântul tău]”.
 9. Psalmul 119 : 169 „Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne ! Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta [lit. în acord cu cuvântul tău]”.

III. Să observăm câteva traduceri diferite :

 • Gala Galaction : „Cum va putea cel tânăr să ducă o viaţă neprihănită, dacă nu va păzi cuvintele tale ?
 • Septuaginta. (Psalmul 118 : 9) „Îndreptările Tale le voi păzi : să nu mă părăseşti nicicând !”. În traducerea ebraică în loc de îndreptările este folosit : „a curăţi /a purifica”.

Traducerea ebraică litt. „spre a păzi conform cu cuvintele Tale”. Ilarie spune că e bine ca omul să ţină Legea din tinereţe, spre a nu ajunge să capete obiceiuri rele”. (Citat din Septuaginta 4 / 1, Colegiul Noua Europă, Polirom, 2006, p. 290)

Versetul care redă foarte bine sensul original, îl găsim în traducerea New International Version :

Cum va putea un tânăr să stea pe calea purităţii [a inocenţei / candoarei/ virginităţii / curăţeniei cu sensul de lipsă de amestec] ? Trăind în concordanţă [învoială, potrivire, consens] cu Cuvântul tău”.

Pentru a avea o viaţă curată, este necesară memorarea constantă a Cuvântului, pentru a-mi putea potrivi trăirea (de zi cu zi), cu voia Lui Dumnezeu.