Împăratul de curând născut sau Omenirea de după Isus [Matei 2.1-18]

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim şi au întrebat : „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”

Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult ; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.

„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul : „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda ; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”

Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis : „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc : şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”

După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat ; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri : aur, tămâie şi smirnă. În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice : „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu ; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.”

Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice : „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.”

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice : „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult : Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau”. (Evanghelia dup[ Matei 2 : 1 – 18)


Introducere

Mulţi dintre noi (mai ales cei care citesc Biblia) cunosc foarte bine întâmplarea descrisă de Matei (în capitolul 2 : 1 – 18). Dar oare cum aş fi procedat eu, dacă un prieten de-al meu (care este mag), mi-ar fi propus să merg până la Betleem şi înapoi, (un drum care poate mi-ar fi luat un an din viaţă, adică şase luni pentru a ajunge până la El şi şase luni pentru a mă întoarce acasă !) şi aceasta … doar pentru a vedea un Prunc (despre care se spune că ar fi Cineva) !

Iar aceasta era doar o parte a ofertei. Adevărul complet consta în ceva şi mai mult deoarece trebuia să-mi plătesc şi cheltuielile de drum şi să-I duc şi un cadou consistent !

Adică … un an pierdut din viaţa mea doar pentru câteva ore în care să stau cu Isus … care poate încă nici nu vorbea !?


[De unde deducem că au stat foarte puţin acolo ? Din moment ce Dumnezeu le-a vorbit să se întoarcă pe un alt drum, înţelegem că magii în momentul respectiv (când Dumnezeu le-a vorbit în vis) încă erau în Betleem şi au dormit acolo, având în vedere că ei au venit din Ierusalim (care era în nord) pentru a ajunge la aproximativ opt kilometri înspre sud în Betleem, iar drumul de întoarcere cel mai bun era tot cel pe care au venit şi ar fi trebuit să plece din Betleem înspre Răsărit trecând tot prin Ierusalim].


Adevărul central :

De la Întruparea Domnului Isus (Fiul Lui Dumnezeu), omenirea se împarte în cel puţin trei categorii. Oameni care sunt :

 1. pentru Isus (magii, cei care-L caută pe Isus, v. 1 – 2, 9 – 11),
 2. contra Lui Isus (împăratul Irod şi oamenii religioşi, v. 3 – 8),
 3. cu Isus (familia Lui Isus : Maria şi Iosif, v. 13 – 17).

Eu în care categorie mă încadrez ?

 1. ÎL caut pe Isus şi fac tot ce ţine de mine pentru a mă putea întâlni cu EL ?
 2. Prin ceea ce fac dovedesc că toată trăirea mea se rezumă doar la a citi din Cuvânt şi a vorbi cu alţii despre Isus, dar prin comportamentul meu arăt că
  • nu Mă interesează Persoana Lui,
  • nu vreau nici să Mă închin Lui şi
  • nu plătesc nici măcar un preţ mic pentru a-L vedea, (deoarece nu parcurg cei opt kilometri pentru a ajunge în Betleem la El), aşa că practic sunt contra Lui … la fel ca Irod !?
 3. În viaţa mea S-a născut Isus ! Fac parte din familia Lui, iar Isus face parte din viaţa mea !