Dumnezeul celor vii ! Adormirea, somnul şi odihna (Matei 9.24, 22.32, I Împăraţi 2.10, Ioan 11.13)

Învierea lui Lazăr, Ioan 11
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

Domnul Isus a spus :

Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice :

„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” ? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii”.

(Evanghelia după Matei 22 : 31 – 32)

 

  • În ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre „Rug”, ce i-a spus Dumnezeu, când a zis : „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” ? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciţi !” (Evanghelia după Marcu 12 : 26 – 27)
  • Dar că morţii învie, a arătat însuşi Moise, în locul unde este vorba despre „Rug” când numeşte pe Domnul : „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii.” (Evanghelia după Luca 20 : 37 – 38)

Toţi sunt vii, numai că sunt în dormitor şi cei aflaţi afară nu-i văd ! Cimitir … înseamnă literal dormitor !


Refacerea fizică are trei etape :

(1) adormirea, (2) somnul şi (3) odihna, după care omul se trezeşte împrospătat.


Şi moartea este comparată cu :

I. Adormirea

A adormi înseamnă : „A trece sau a aduce pe cineva la starea de somn. 2. Fig. (În limbajul bisericesc) A muri”. (Dex)

David a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David”. (I Împăraţi 2 : 10).
În Faptele Apostolilor 7 : 60 este scris despre Ştefan : „Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare :

Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta !” Şi, după aceste vorbe, a adormit … ”. În capitolul 8 : 2 scrie că : „Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire”.


II. Somnul

Pentru oamenii credincioşi, moartea este comparată cu un somn : (Dex : Stare fiziologică normală și periodică de repaus a ființelor, necesară redresării forțelor, caracterizată prin încetarea totală sau parțială a funcționării conștiinței, prin relaxare musculară, prin încetinirea circulației, a respirației și prin vise ; starea celui care doarme).

Două exemple :

  1. Fiica fruntaşului sinagogii : „Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis : „Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.” Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui … Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind, le-a zis : „Daţi-vă la o parte ; căci fetiţa n-a murit, ci doarme !” Ei îşi băteau joc de El. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat. Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela”. (Evanghelia după Matei 9 : 18 – 19, 23 – 26)
  2. Învierea lui Lazăr : „Lazăr, prietenul nostru, doarme ; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis : „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă : „Lazăr a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.” (Evanghelia după Ioan 11 : 11 – 15)

III. Odihna

 Odihna este o : „Întrerupere temporară a unei activități în scopul refacerii și al întăririi forțelor”. (Dex) În limba română avem şi expresia : odihna de veci … În Evanghelia după Ioan (capitolul 11 : 13), găsim scris că :

Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn”.


Concluzie :

Ce se întâmplă după aceea ?

După odihnă urmează ridicarea din pat. În cartea Daniel 12 : 13, sunt notate cuvintele care i-au fost spuse lui Daniel :

Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul ; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.”

După o zi grea (a se citi o viaţă grea) Dumnezeu aduce somnul şi odihna !  Iar omul refăcut se ridică din pat, pentru a fi pentru totdeauna cu Domnul Isus ! Slăvit să fie Domnul !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :