Dumnezeu vorbeşte sau … Nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]

Dumnezeu încă ne vorbeşte : „Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (Iov 33.14)
Gândindu-mă la călăuzirea Lui Dumnezeu este bine să ştiu că în viaţă pot avea parte de cel puţin trei situaţii (iar aici ne referim la credincioşi care chiar vor să fie atenţi, să „ia seama” la Cuvântul Lui Dumnezeu) :

  1. Dumnezeu nu îmi vorbeşte, deşi ÎL rog … şi nu ştiu ce să fac ;
  2. Dumnezeu îmi vorbeşte, dar nu îmi dă toate detaliile ;
  3. Dumnezeu îmi vorbeşte foarte limpede !


I. Dumnezeu nu îmi vorbeşte

În Psalmul 88 : 15 scrie :

Din tinereţe, sunt nenorocit şi trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale şi nu ştiu ce să mai fac”.

Psalmul a fost scris de Heman, Ezrahitul. Cine a fost Heman ? Despre el scrie în I Cronici 25 : 5 că :

Heman, … era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui ; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete”.

Deşi era un om căruia Dumnezeu îi vorbea, înţelegem că şi el a avut momente în care uneori (la fel ca noi) nu mai ştia ce să facă !


II. Dumnezeu îmi vorbeşte, dar nu îmi spune toate detaliile pe care aş vrea să le cunosc

În Luca 2 : 11, un înger al Domnului le spune păstorilor : „astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor …”. Dar să ne reamintim cum au decurs lucrurile :

În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.

Dar îngerul le-a zis : „Nu vă temeţi : căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul : astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte : veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle”. (Luca 2 : 8 – 12)

Ei au căutat să se convingă de realitatea Cuvântului auzit aşa că :

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii : „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”

S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii”. (Luca 2 : 15 – 18)

În Matei 7 : 7, Domnul a spus : „căutaţi şi veţi găsi”. La fel ca păstorii suntem şi noi în unele situaţii din viaţă. Despre păstori scrie că: „S-au dus în grabă …”. (Luca 2 : 16) În Ioan 13 : 27, sunt notate cuvintele Domnului Isus care a spus un principiu extrem de important (atunci când avem ceva de făcut) :

Ce-ai să faci, fă repede”.

Imediat să trec la fapte (să nu amân ce am de făcut, să nu las ca atenţia mea să fie distrasă de la îndeplinirea obiectivului propus) şi adevărul este că trebuie să ne dăm silinţa pentru a face voia Lui Dumnezeu …


III. Dumnezeu îmi vorbeşte limpede (clar, explicit, cu detalii)

În Faptele Apostolilor 10 : 3 este scris despre Corneliu că :

a văzut lămurit … pe un înger al lui Dumnezeu”, care i-a spus printre altele : „…Trimite acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare …”.


În prima situaţie care a fost amintită mai sus, un om credincios avea nevoie de o călăuzire Divină iar Domnul nu i-a vorbit atunci, deşi înţelegem că Dumnezeu îi vorbea …

În al doilea caz, îngerul care a adus vestea nu a spus adresa, ci doar localitatea (aşa că păstorii au trebuit să caute … pentru a-L găsi pe Pruncul Isus).

În cea de-a treia relatare biblică, îngerul este mandatat să spună adresa exactă.


Ce putem înţelege ? Domnul are felul Lui de-a lucra în vieţile noastre. Nu există un S.T.A.S. (un mod standard) în lucrarea spirituală!

Dar fie că :

  1. aşteptăm un răspuns şi încă nu l-am primit de la Domnul,
  2. avem un cuvânt profetic de la Dumnezeu, dar nu îl înţelegem cu totul sau,
  3. Dumnezeu ne vorbeşte foarte clar, Domnul Isus să ne ajute să-I rămânem credincioşi şi la bine şi la rău !

Domnul să ne dea Harul de-I căuta Faţa mai ales în astfel de momente şi să avem parte de rezolvarea cererilor cu care venim în rugăciune înaintea Lui !