Curmă cearta [Proverbe 17.14]

Mânia este comparată cu un foc, dar în Proverbe 17 : 14, cearta (produsul mâniei) este comparată cu o inundaţie (care se ştie că este mai periculoasă decât focul, pentru că nu are cu ce să fie stinsă) :

Începutul unei certe [din ebr. rib „conflict, dispută, neînţelegere”] este ca slobozirea unor ape ; de aceea, curmă [ebr. natash] cearta înainte de a se înteţi”.

Sfatul Biblic este : curmă cearta.

În limba română a curma (sensul figurat) înseamnă : „II. 1. A (se) întrerupe brusc ; a (se) termina. 2. A încheia sau a întrerupe o conversație”. (Dex)


În ebraică pentru a curma este folosit ebr. natash (care are patruzeci de ocurenţe) şi se poate referi la  :

  • a pleca, (a lăsa),
  • a părăsi (locul respectiv şi implicit persoana nervoasă şi disputa) sau la
  • a (nu) permite ceva.

I. A lăsa

David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile în seama unui paznic, şi-a luat lucrurile şi a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oştirea pornise să se aşeze în şiruri de bătaie şi scotea strigăte de război

David a dat [„a lăsat”] lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile şi a alergat la şirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe fraţii săi de sănătate …

Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Şi a zis : „Pentru ce te-ai coborât tu şi cui ai lăsat acele puţine oi în pustiu ? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta”. (I Samuel 17 : 20, 22, 28)


II. A părăsi

  1. Cuvântul este folosit de Samuel care i-a spus lui Saul :

Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah. Ei îţi vor zice : „Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit ; şi iată că tatăl tău nu se mai gândeşte la [„a încetat să fie preocupat de”] măgăriţe, ci este îngrijorat de voi şi zice : „Ce să fac pentru fiul meu ?” (I Samuel 10 : 2)

  1. Acelaşi cuvânt mai este folosit şi în Exod 23 : 11 unde scrie astfel (despre pământ) :

Dar în al şaptelea, să-i dai răgaz şi să-l laşi să se odihnească ; din rodul lui să mănânce săracii poporului tău, iar ce va mai rămâne, să mănânce fiarele de pe câmp”.

Versetul se referă la pământul care nu trebuia să fie lucrat (arat, însămânţat etc.).  Sensul este : să-l laşi aşa cum este, să nu încerci să-l schimbi prin prelucrare, ci să dea din el tot ce iese de la sine !

Când un om este foarte nervos aceasta este o soluţie bună, deoarece tot ce-i spui poate fi interpretat greşit. Tăcerea nu e bună, iar vorbirea este rea !


III. A (nu) permite / îngădui

Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoţii şi fetele !” (Geneza 31 : 28)


O ceartă poate fi curmată :

  1. plecând pentru o vreme din zona de conflict.
  2. evitându-l pe acel om (certăreţ), pentru o perioadă mai mare. Încercarea de-a-l schimba putând fi falimentară, mai ales atunci când omul nu vrea o transformare a vieţii …
  3. de căutătorul de pace care poate lua decizia unilaterală de-a pune distanţă între el (Iacov) şi omul dificil (Laban), de care în anii de zile care au trecut, s-a convins că îşi caută mai ales interesul personal …