Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)

Fereşte-te [gr. paraitou „refuză”] de întrebările nebune [gr. mōras] şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere [gr. gennōsin de la gennaó “a concepe / zămisli / plămădi”] la certuri”. (II Timotei 2 : 23)

 • New International Version : „Să nu ai nimic de-a face cu argumentele nebuneşti şi stupide pentru că acestea produc certuri”.
 • English Standard Version : „Să nu ai de-a face cu controversele prosteşti şi ignorante ; ştii că dau naştere la certuri”.
 • Traducerea Emil Pascal. „Fereşte-te de scotocirile neghioabe şi fără noimă. Ştii că dau naştere la certuri”.


Gr. paraitou (din paraiteomai : para „lângă, alături” + aiteo „a cere, a solicita”, înseamnă a respinge, a dezaprob, a refuza) care este tradus cu „fereşte-te” este folosit de patru ori în Noul Testament, (aici în II Timotei 2 : 23, precum şi) în :

 • I Timotei 4 : 7. „Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios”.
 • I Timotei 5 : 11. „Dar pe văduvele tinere să nu le primeşti, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou … ”.
 • Tit 3 : 10. „După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări …”.

Apostolul Pavel îi scria lui Timotei (în versetul 16) :

Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti … ”.

Creştinul adevărat are grijă ce vorbeşte, el nefiind o sursă de conflict. Creştinul nu este benzina ci stingătorul de incendii !

Întrebările pot fi mijlocul prin care se ajunge la certuri, dar problemele de caracter sunt fondul problemei. Noi vedem planta nu şi rădăcina certurilor.


Certurile pot fi provocate de cei care au în ei :

 • Răutate. „Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte certuri”. (Proverbe 6 : 14)
 • Ură. „Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile”. (Proverbe 10 : 12)
 • Mândrie. „Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile”. (Proverbe 13 : 10)
 • Aprindere foarte rapidă. „Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile”. (Proverbe 15 : 18)
 • Agitaţie internă. „Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni”. (Proverbe 16 : 28)
 • Un nivel scăzut de spiritualitate. „ … pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni ?” (I Corinteni 3 : 3)
 • Păreri discutabile la care pot să ţină însă foarte mult. „ … să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă … ”. (I Timotei 1 : 4)

Ce să fac ? Să-mi curăţ grădina sufletului de toate buruienile şi să fiu foarte vigilent.