Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)

Fereşte-te [gr. paraitou „refuză”] de întrebările nebune [gr. mōras] şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere [gr. gennōsin de la gennaó “a concepe / zămisli / plămădi”] la certuri”. (II Timotei 2 : 23)

  • New International Version : „Să nu ai nimic de-a face cu argumentele nebuneşti şi stupide pentru că acestea produc certuri”.
  • English Standard Version : „Să nu ai de-a face cu controversele prosteşti şi ignorante ; ştii că dau naştere la certuri”.
  • Traducerea Emil Pascal. „Fereşte-te de scotocirile neghioabe şi fără noimă. Ştii că dau naştere la certuri”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)”