13 I 2024. APARENȚA ȘI REALITATEA [Luca 3.23 I Judecători 8.11 I Iov 18.14]

13 I 2024. APARENȚA ȘI REALITATEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 23 I Judecători 8 : 11 I Iov 18 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Ianuarie 2024 I

Este o foarte mare diferență între aparență și realitate. Între ce pare a fi cineva și cine este el în realitate. În studiul anterior s-a menționat faptul că Domnul Isus era un semn, adică o minune. Domnul Isus era și este Dumnezeu Întrupat, era om și Dumnezeu.

Dar, eu voi avea mult de pierdut dacă mă gândesc la Domnul Isus doar ca la un simplu om și nu realizez că EL este Dumnezeu !

Este o mare diferență între aparență (între ce pare a fi cineva) și cine este el în realitate. Una poate să fie ceea ce cred eu despre cineva și cu totul alta poate să fie în realitate persoana respectivă !

Despre Domnul Isus, în Luca 3 : 23 scrie că :

Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod ; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli …”.

Pornind de la o premisă greșită, pot să merg pe un fir greșit și să ajung la un rezultat greșit.

De fapt, Domnul Isus nu era cum se credea doar un om, ci în realitate EL era Dumnezeu Întrupat. Dar credințele false mă pot face să nu văd realitatea, dacă eu voi trăi numai conform părerilor mele și nu voi vedea cum stau lucrurile de fapt.


Să observăm doar trei astfel de exemple din Biblie.

1. În Geneza 34 : 25 scrie ce s-a întâmplat la un moment dat în Sihem

A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon şi Levi, fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetăţii, care se credea în linişte, şi au ucis pe toţi bărbaţii”.

Locuitorii Sihemului credeau că totul este bine și va urma ceva extraordinar pentru ei și când colo lucrurile stăteau exact invers de cum păreau a fi !


2. În Judecători 8 : 11 scrie că :

Ghedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi, la răsărit de Nobah şi de Iogbeha, şi a bătut oştirea care se credea la adăpost”.

Ei se credeau a fi apărați, dar nu era protejați deloc. Iar această părere greșită i-a costat !


3. Apoi, în Iov 18 : 14 scrie despre omul rău că :

Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost şi este târât spre împăratul spaimelor”.

Aceasta înseamnă că un om nemântuit poate să aibă o părere bună despre el și să creadă că totul este în regulă, dar abia în momentul morții va constata că a pierdut totul pentru veșnicie !

De ce ? Deoarece nu a crezut în Jertfa Domnului Isus și nu L-a chemat pe Domnul Isus în viața lui ca Domn și Mântuitor …


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a face deosebirea dintre aparență și realitate și ajută-mă să TE cunosc tot mai mult și tot mai bine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :