12 I 2024. DOMNUL ISUS ESTE UN SEMN, ADICĂ ESTE O MINUNE [Luca 2.34]

12 I 2024. DOMNUL ISUS ESTE UN SEMN, ADICĂ ESTE O MINUNE

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 2 : 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Ianuarie 2024 I

Domnul Isus este un semn, adică este o minune. EL nu numai că a fost o minune dar va și rămânea pentru totdeauna o minune. Iar despre Domnul Isus a și fost proorocit că avea să fie un semn supranatural.

În Evanghelia după Luca 2 : 34 sunt notate cuvintele lui Simeon care a proorocit despre Domnul Isus astfel :

Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”.


Dar ce se înțelege aici prin cuvântul semn ?

În limba greacă, cuvântul folosit pentru semn (gr. sēmeíon) se referă la :

un semn (de obicei miraculos), dat special pentru a confirma, corobora sau autentifica”.

Cuvântul semn conform Lexiconului Biblic :

este folosit de zeci de ori în Noul Testament pentru ceea ce autentifică pe Domnul și scopul Său etern, în special făcând ceea ce simplul om nu poate replica sau pentru care să-și ia …” vreun merit.

Mai simplu spus, cuvântul semn înseamnă de fapt o minune, un miracol. Dumnezeu a spus prin Simeon că Domnul Isus, este un semn, adică o minune.


În limba română cuvântul minune se referă și la o :

Persoană cu calități (fizice sau morale) excepționale”. (DEX, 2009)

Deși definiția aceasta este prea săracă pentru a-L prezenta pe Domnul Isus, totuși ne ajută să înțelegem puțin din ceea ce este Domnul Isus.


La momentul în care Pruncul Isus a fost adus la Templu, pentru toți cei care ÎL vedeau, părea a fi un copil obișnuit. Și numai un om al Lui Dumnezeu (cum era Simeon), a putut ști prin Duhul Sfânt, că Pruncul Isus nu este un copil obișnuit.

Putem înțelege că Simeon a avut nevoie de credință, pentru a afirma cuvintele notate în Luca 2 : 34, deoarece el avea în față doi părinți cu un nivel de trai foarte scăzut, care aveau cu ei, un copil.

Nu era nimic neobișnuit în aparență. Iar Simeon, ca om nu știa despre Pruncul Isus ceea ce știau Iosif și Maria și anume faptul că Pruncul Isus era atât om cât și Dumnezeu Întrupat.

Iar acest adevăr, abia în timp avea să se dovedească cu prisosință ca fiind real. Domnul Isus era un semn, era o minune !


În final, să ÎI mulțumesc frumos Lui Dumnezeu pentru că Domnul Isus este în viața mea. Iar aceasta înseamnă că și viața mea conține și va conține … multe minuni, multe intervenții supranaturale ale Lui Dumnezeu, datorită Domnului Isus care ÎȘI trăiește viața Lui și prin mine ! Slavă Lui Dumnezeu pentru aceasta! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :