11 I 2024. SEMNUL CARE STÂRNEȘTE ÎMPOTRIVIRE [Luca 2.34 I Galateni 2.20 I 2 Timotei 3.12]

11 I 2024. SEMNUL CARE STÂRNEȘTE ÎMPOTRIVIRE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 2 : 34 I Galateni 2 : 20 I II Timotei 3 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Ianuarie 2024 I

Ce înseamnă : „semn care stârnește împotrivire ?” Dumnezeu a decis ca Fiul Lui să fie o persoană împotriva căreia avea să se vorbească. Domnul Isus a decis să trăiască o astfel de viață … despre care știa că nu va fi una ușoară. De ce ?

Deoarece Domnul Isus avea să fie un semn, adică avea să aibă un mod de viață sfânt care era total diferit și de trăirea oamenilor religioși (din vremea Lui) dar și de viața celor păcătoși. Iar viața trăită în sfințenie avea să-i aducă multe probleme.

În Luca 2 : 34 sunt scrise despre Pruncul Isus aceste cuvinte profetice :

Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”.


Oare ce se înțelege prin aceste cuvinte, având în vedere că și în mine trăiește Domnul Isus, la fel cum a scris apostolul Pavel despre el :

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”. (Galateni 2 : 20)

Aceasta înseamnă că la fel cum Domnul Isus a avut probleme, deoarece a trăit o viață sfântă care-i condamna pe cei din jurul Lui, dacă prin viața mea trăiește Domnul Isus și eu voi avea parte de împotrivire, de vorbire care este împotriva mea.


În Evrei 12 : 28 – 29 sunt scrise aceste cuvinte :

Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.


Dar exact o astfel de viață care-i condamnă pe cei din jur, prin însăși trăirea creștinului (chiar dacă nu le-ar spune niciun cuvânt de condamnare), o astfel de viață stârnește și azi împotrivirea demonică manifestată prin oamenii răi.

Iar apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei cu aceste cuvinte :

„ … toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi”. (II Timotei 3 : 12)

De aceea, dacă viața mea este curată înaintea Lui Dumnezeu, când voi auzi cuvinte care se rostesc împotriva mea sau contra cuvintelor spuse de mine (despre sau pentru Domnul Isus), trebuie să știu că de fapt am parte de împotrivirea de care a avut parte și Domnul Isus iar eu înseamnă că sunt un semn bun.

Și nu trebuie să iau personal aceste atitudini, deoarece cel care se poartă așa cu mine, de fapt I Se împotrivește Domnului Isus care trăiește prin mine. Iar EL știe ce are de făcut.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a trăi cu evlavie, fără compromis și ÎȚI mulțumesc că TU ÎȚI trăiești prin mine viața TA, iar într-o zi voi ajunge cu TINE în Cer ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :