10 I 2024. RÂNDUIT PENTRU A FI UN SEMN CARE STÂRNEȘTE ÎMPOTRIVIRE [Luca 2.34]

10 I 2024. RÂNDUIT PENTRU A FI UN SEMN CARE STÂRNEȘTE ÎMPOTRIVIRE

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 2 : 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Ianuarie 2024 I

Domnul Isus este semnul care stârnește împotrivire. Când se amintește undeva despre Domnul Isus, reacția ascultătorilor poate fi una de respingere, acesta fiind un semn care certifică faptul că este un mesaj Biblic.

În Evanghelia după Luca 2 : 34, scrie că atunci când părinții au mers cu Pruncul Isus la Ierusalim, la Templu, după ce Dumnezeu le-a vorbit prin Simeon despre viitorul extraordinar al Domnului Isus :

Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui :

„Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire”.

Pentru a înțelege la ce se referă expresia : „un semn care va stârni împotrivire”, astăzi cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa doar care este înțelesul acestor trei cuvinte :

1. rânduit,
2. semnul și
3. împotrivirea (despre care s-a amintit și în studiul de ieri).


I. Rânduit

Cuvântul rânduit se referă la : „a fi (prin intenția lui Dumnezeu) stabilit, adică destinat, numit”.


Ce este rânduit Domnul Isus să fie ? EL este rânduit să fie :

II. Semnul

Conform Lexiconului Biblic, cuvântul semn din greacă (sēmeíon) se referă la „un semn (de obicei miraculos), dat special pentru a confirma, corobora sau autentifica”.


III. Împotrivirea (vorbirea împotrivă)

În greacă, acest cuvânt (antilegó) provine din : „anti și lego” și înseamnă : „a contesta, a refuza, a răspunde din nou, a contrazice, a nega, a vorbi împotrivă”.


Doamne Isuse, TU cunoști mai bine decât mine ce înseamnă să ai parte de împotrivire din partea oamenilor și de aceea TE rog să-mi dai Harul de-a avea puterea de care am nevoie zi de zi, precum și cunoașterea necesară pentru a ști cum trebuie să răspund celui care vorbește împotriva mea !

ÎȚI mulțumesc frumos pentru că Mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :