14 I 2024. TREI CUVINTE FOLOSITE ÎN GREACĂ PENTRU A PRIMI [Luca 3.23 I Luca 9.53 I Ioan 1.11–12]

14 I 2024. TREI CUVINTE FOLOSITE ÎN GREACĂ PENTRU A PRIMI

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 23 I Luca 9 : 53 I Ioan 1 : 11 – 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Ianuarie 2024 I

În limba română verbul „a primi” este destul de vag. Dar în limba greacă pentru „a primi” sunt folosite câteva cuvinte, iar astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti trei dintre ele.

Orice om care ÎL va primi în viața lui pe Domnul Isus ca Stăpân și Mântuitor va trece prin necazuri (a se vedea Luca 2 : 34). De ce ? Deoarece, Domnul Isus este Dumnezeu iar EL îl are ca dușman pe Cel Rău.

Tocmai având în vedere cele spuse mai înainte vom nota faptul că este foarte importantă atitudinea cu care ÎL primesc în viața mea pe Domnul Isus, pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt.


I. Când vine la mine cineva la care eu țin, îl voi primi călduros și îi voi spune un : Bun venit din toată inima ! În limba greacă este folosit un cuvânt (gr. déchomai) care înseamnă : „a primi călduros”.

În Luca 9 : 53 este folosit exact acest cuvânt care arată că oamenii respectivi, la care Domnul Isus a vrut să stea în noaptea respectivă, nu L-au primit călduros, adică din toată inima. Iar Domnul Isus a înțeles clar atitudinea lor și a plecat mai departe.


Apoi în Ioan 1 : 11 – 12 scrie despre Domnul Isus că :

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit [gr. paralambanó înseamnă : „a primi de la”]. Dar tuturor celor ce L-au primit [gr. lambánō], adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu …”.

În aceste două versete, sunt folosite alte două cuvinte pentru „a primi”. Deși în română avem același cuvânt, în original, în limba greacă sunt folosite două cuvinte diferite.


II. Primul „a primi” din Ioan 1 : 11, (gr. paralambanó) înseamnă : „a primi de la” și se referă în special la „a primi o persoană”.


III. Al doilea verb (gr. lambánō) din Ioan 1 : 12, care este tradus în română tot cu „a primi” se referă la voința omului. Acest cuvânt se referă la hotărâre.

Este ca și cum prind o ofertă reală și pun mâna repede pe produsul respectiv ca nu cumva să mi-l ia altul.


Eu cum mă raportez la Domnul Isus în viața mea de zi cu zi ? Este Domnul Isus pentru mine așa de drag, încât de-abia aștept să stau cu EL ?

Sau mă gândesc că de dimineață, iarăși trebuie să mă întâlnesc cu Domnul Isus pentru că nu am de ales și așa știu că trebui să fac. Dar dacă ar fi după mine chiar nu mi-aș pierde vremea cu așa ceva !?


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a avea parte de-o dragoste fierbinte pentru TINE ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :