Gânduri XXXIV, David şi Goliat, sau : Tu şi „problema” ta

1. David şi Goliat, sau : Tu şi problema ta

Pentru a o înfrunta şi învinge (sau a te lăsa biruit de ea … fără luptă), contează foarte mult cu cine îl (o) compari.

Dacă te compari cu Goliat este clar că eşti mai mic decât el, dar dacă-l compari pe Goliat cu Dumnezeu, Goliat (obstacolul de netrecut) nu este nici măcar cât un fir de praf.

Nu-ţi pierde vremea analizându-ţi Goliatul, (cât de mare este, câte ştie, câtă putere are) ci foloseşte timpul pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu cât este El de mare, cât este de puternic … iar tu eşti copilul Lui !

Lupta se dă pe tărâmul credinţei, iar partea vizibilă (ce urmează după aceea, lupta de pe câmpul de bătaie), mai puţin contează, victoria deja ţi-a fost asigurată ! De ce trebuie să am parte de Goliaţi ?

Cum îl vede un creştin pe Goliat ? Îl vede ca fiind doar o lucrare a Lui Dumnezeu. Aşa ajunge să înţeleagă / să vadă (pentru a câta oară ?), câtă putere are de fapt …Dumnezeu. Ca să constat că întotdeauna, Dumnezeu onorează credinţa.

Ce contează ? Să nu-mi pierd timpul, analizând uriaşii ci să folosesc timpul, cunoscându-L tot mai mult pe Dumnezeu ! Paralelă între David şi Isus (I Samuel 17, Matei 4 : după 40 de zile, începutul lucrării)


2. Importanţa unui gest mărunt

Rahela a dat apă şi cămilelor :

Cel neprihănit se îndură de vite …”. (Proverbe 12 : 10)

De fapt, prin binele făcut unor animale … ea a intrat în istorie ! Printre patriarhii unui popor, poporul Lui Dumnezeu ! Mila, sau bunăvoinţa omului, sunt poarta de intrare.

Iar cel ce se poartă cu dragoste, va primi şi din partea lui Dumnezeu, mai multă dragoste … toată Roada Duhului Sfânt !


3. La loc larg (Rehobot, a se vedea Geneza 26 : 22), ajungi evitând certurile, provocările pe drepturi(-le) personale … fântânile erau ale lui, ei nu i-au contestat dreptul, dar apa era a lor, fiindcă era în/din ţara lor ! Aşa este când sapi unde nu trebuie ! Fântânile bune şi nefolositoare !

Pe urmă s-a mutat de acolo şi a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat ; şi a numit-o Rehobot; „căci”, a zis el, „Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în ţară”. (Geneza 26 : 22)


4. Simţurile

Isaac se folosea de simţuri, şi pentru şi contra ! Glasul era contra iar braţele erau pentru Iacov. Pe cine să crezi ? De aceea este mult mai importantă trăirea prin credinţă ! Şi, de fapt adevărul era exact invers. Glasul era al lui Iacov, dar părul nu era al lui !

Iacov era un om cu o viaţă dublă în acele momente. Alţii duc o astfel de viaţă … toată viaţa lor, înaintea Tatălui din Cer care îi vede foarte bine ! Problema lor constă în faptul că ei nu-L văd. Este situaţia inversă celei descrise în Geneza 27 : 18 – 26.


5. Ticălos dar religios

În Faptele Apostolilor 2 : 21, 40 sunt notate cuvintele spuse prin apostolul Petru :

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit … Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea : „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos”.

Se referea la oamenii religioşi dintre ei, la credincioşii care veneau la Templu dar … îşi băteau joc de fraţii lor.

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” (v. 13)

În ce constă mântuirea despre care vorbea apostolul Petru ? Despre ascultătorii mesajului scrie că :

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli : „Fraţilor, ce să facem ?” (Faptele Apostolilor 2 : 37) Ce le explică apostolul Petru ?

Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”. (Faptele Apostolilor 2 : 38)


6. Merele de aur

În Biblie, (în cartea Proverbe, capitolul 25 : 11) scrie că :

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint”.

Cum putem înţelege acest verset ? Există oare mere de aur ? La această întrebare, cei mai mulţi ar răspunde, (siguri pe ei) : Nu ! Se ştie mai puţin că mere de aur era în vechime, expresia folosită pentru portocale !

Dacă înţelegem proverbul aşa, deducem că în viaţă contează foarte mult nu doar ce spunem, (cuvântul de valoare care poate fi de aur, adică de mare preţ pentru cel care are nevoie de el), ci şi felul în care îl spunem … în aşa fel încât să fie bine primit !


7. Pui sau omletă ?

Şi oul are nevoie de căldură ca să devină pui … (sau omletă), depinde de gândirea celui ce are oul respectiv !