Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ? (Marcu 4.35–41)

În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis : „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.

S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis :

„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării : „Taci ! Fără gură !” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis :

„Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi ? Tot n-aveţi credinţă ?” I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii : „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea ?” (Marcu 4 : 35 – 41).


În versetul 38 este scris că :

Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis : „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?

Trei gânduri :

1.  Când Dragostea decide, ea nu se opreşte la ceea ce tocmai I Se întâmplă, (la nedreptatea de care tocmai are parte), ci îl ajută imediat pe cel ce are nevoie, fără multe vorbe !

2.  Domnul Isus, putea să-i întrebe de exemplu :

  • „Dar vouă nu vă pasă că şi Eu sunt în aceeaşi situaţie ? Vă pasă numai de voi ?”
  • „Nu aţi observat că dormeam ?”
  • „Ce vină am Eu, pentru faptul că este furtună ?”

3. Sau putea doar să le răspundă : „Bineînţeles că îmi pasă de voi !” Peste ani, apostolul Ioan avea să scrie :

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul”. (I Ioan 3 : 18 )


Există însă şi o întrebarea pe care mi-o pot pune : „În viaţă este corect să-L acuz pe Isus, pentru ceea ce mi se întâmplă ?” Sau este normal să învinovăţesc pe cineva, pentru ceva ce s-a petrecut, în zona în care şi el se afla, în timp ce … dormea ?

Oare Domnul Isus, putea să se supere pe Dumnezeu deoarece Îi era tulburat somnul, amintindu-I că este scris, (cu alte cuvinte, că EL a promis) :

Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul … ” ? (Levitic 26 : 6)

Domnul nu a dat le-a cerut explicaţii ucenicilor Lui, ci i-a ajutat direct, fiindcă le-a înţeles frica / nevoia.


Pentru noi o lecţie este aceasta :

Atunci când cineva are o nevoie, (dacă poţi), ajută-l imediat !