98. TOIAGUL LUI MOISE III. TREZIREA LA REALITATE [Exod 4.13-17]

98. TOIAGUL LUI MOISE III. TREZIREA LA REALITATE

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 4 : 13 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Aprilie 2022 I

În Exod 4 : 13 – 17 scrie că : „Moise a zis : „Ah ! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi.” Atunci Domnul S-a mâniat pe Moise şi a zis :

Nu-i oare acolo fratele tău, Aaron, levitul ? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuşi vine înaintea ta ; şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui.

Tu îi vei vorbi şi vei pune cuvintele în gura lui ; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui ; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut.

El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta, cu care vei face semnele.”

Atunci când Moise a refuzat să-L asculte, Dumnezeu i-a spus şi ceva din viitorul imediat :

… Nu-i oare acolo fratele tău, Aaron, levitul ? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuşi vine înaintea ta ; şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui.” (Exod 4 : 14)


Şi lui Iov, Dumnezeu i-a explicat faptul că EL nu numai că vede totul, ci EL controlează tot ce este nu numai azi (la timpul prezent) ci din veşnicie, dintotdeauna până întotdeauna, fiindcă El nu este limitat nici de timp, nici de spaţiu ! EL ESTE Atotputernic, ESTE Dumnezeu !


Întrebările lui Dumnezeu sunt foarte interesante. Au darul de-a ne trezi la realitate :

Ce ai în mână ?

Ideea este : Ce ai acum ? Moise deja fugise în viitor şi Îi explica Domnului ce credea el că avea să se întâmple, conform scenariului din mintea lui :

Iată că
n-au să mă creadă, nici
n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice :
Nu ţi S-a arătat Domnul !” (Exod 4 : 1)

Era exact acelaşi gen de gândire, pe care o aveau şi fraţii lui Iosif, (al refugierii din prezent, în trecut sau în viitor … nu mai conta direcţia) ! Ei Îi spuneau Celui Viu … despre un frate al lor care nu mai trăia !

„ … unul nu mai este în viaţă.” (Geneza 42 : 13) Şi din punctul lor de vedere, al oamenilor de treabă ei nu minţeau ! (v. 11). Ei erau oameni de treabă, adică erau muncitori harnici … dar caracterul lor ?

De ce oare omul se învaţă mai uşor cu minciuna, în loc să spună adevărul (care şi în cazul fraţilor lui Iosif era altul ?!) i căutau să-L mintă exact pe fratele viu, de faptul că şi acum, după atâţia ani … ei îi spuneau lui că el este mort !

În ce situaţie s-au pus atunci când Iosif „li s-a descoperit” iar ei au trebuit să privească adevărul în faţă ? De aşa zi vor avea parte toţi aceia care resping Adevărul Întrupat, pe Isus ! Despre Onisifor, apostolul Pavel i-a scris lui Timotei :

Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul „în ziua aceea”. (II Timotei 1 : 18)


Ca să capăt îndurare în ziua aceea, în Ziua Judecăţii să dea Dumnezeu ca în ziua aceasta prin Duhul Sfânt să mă întorc la Domnul Isus cu totul ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :