99. RECUNOAŞTE-L PE DUMNEZEU PESTE TOT PE UNDE MERGI ! [1 Petru 4.12–13, Proverbe 3.6]

99. RECUNOAŞTE-L PE DUMNEZEU PESTE TOT PE UNDE MERGI !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Petru 4 : 12 – 13, Proverbe 3 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Aprilie 2022 I

După exprimarea credinţei lor, cei trei tineri au fost aruncaţi în cuptorul cu foc. Era drept ? Pentru că Daniel nu s-a închinat împăratului a fost aruncat în groapa cu lei. Era drept ?

Răspunsul omului duhovnicesc este : Da ! Aceasta din punctul de vedere al lui Dumnezeu – dar, din punctul nostru de vedere am spune : Nu este drept !

Noi când suntem în necaz, la fel ca ei vedem cuptorul sau groapa cu lei, dar de obicei ochii noştri nu văd dincolo de realitatea prezentului.

Focul sau leii au rolul lor în viaţa noastră. Ce-au spus ei în necaz ştim, dar ce spun eu oare atunci când văd doar prima parte a viitorului, doar partea întunecată? Doar boala, doar necazul, doar problema din care nu văd cum aș putea să mai ies !

La fel ca şi cei trei şi la fel ca Daniel, omul duhovnicesc nu se închină la ceea ce se închină majoritatea. El ascultă de Dumnezeu indiferent de situaţie şi-L recunoaşte în orice situaţie.

Credinciosul ştie că Dumnezeu este pe tronul universului şi atunci când în universul lui mic „s-a întâmplat ceva”, o tragedie mare … are parte de ea deoarece Dumnezeu a îngăduit-o !

În I Petru 4 : 12 – 13 scrie :

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi ; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui”.

Adică după necaz va veni și binecuvântarea și ajutorul Divin și poate intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu !

Când în cutia poştală găseşti o scrisoare cu numele şi adresa ta la destinatar, ştii sigur că are şi un expeditor. Dumnezeu este expeditorul necazurilor care vin pe adresa noastră, (bineînţeles dacă eu trăiesc cu El şi nu sunt eu sursa problemelor mele). Ele nu vin la întâmplare.

La El totul este planificat, şi Dumnezeu îi răsplăteşte pe aleşii Lui, după cum şi ei ÎL aleg în momentele dificile. Şi El răsplăteşte regeşte.


Trei concluzii

În primul rând, necazul ne arată unde suntem faţă de Dumnezeu. Cum ÎL primesc atunci când îmi merge rău ? ÎL privesc bine? Sau ÎL văd în funcţie de vremuri şi de împrejurări ?


În al doilea rând, creştinul ÎL recunoaşte în toate căile vieţii lui fiindcă ÎL cunoaște. În Proverbe 3 : 6 scrie despre Dumnezeu :

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările”.

Puterea Lui se arată în neputinţa noastră. Dacă vrei mai mult din puterea Lui, trebuie să te laşi mai mult la dispoziţia Lui, la fel ca şi cei din exemplele date anterior.

Cel ce ÎL recunoaşte pe Dumnezeu în toate căile lui mai ştie un adevăr : Dumnezeu îl păzeşte în toate căile lui, peste tot pe unde merge deoarece credinciosul face voia Lui Dumnezeu. În Psalmul 91 : 11 scrie clar despre Dumnezeu :

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale …”.


Iar în al treilea rând, să nu uit că scopul necazului este să mă ajute să-1 cunosc pe EL, pe Domnul Isus, Omul durerii, ce este obişnuit cu suferinţa.


Credinţa este „binoclul lui Dumnezeu”, prin care văd cerul de pe pământ ; prin credinţă pot să văd ceea ce este în spatele cuptorului sau a gropii cu lei, a necazului ce are un început, dar are şi un sfârsit !


Dumnezeu să fie binecuvântat !


Podcastul poate fi ascultat aici :