100. MAȘINA [Luca 16.14, Luca 16.19-31]

100. MAȘINA

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 16 : 14, 19 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Aprilie 2022 I

Cu ajutorul Lui Dumnezeu s-a ajuns la Meditația cu numărul 100. Mulțumim tuturor ascultătorilor din Cezareea, ascultătorilor Radio Levi precum și tuturor celor care intră pe cezareea.ro (unde meditația poate fi citită, ascultată și descărcată).

Necesitatea de-a avea o meditație din Biblie a pornit tocmai de la nevoia de-a avea zilnic în acest an, o scurtă explicație a Cuvântului Lui Dumnezeu de care este nevoie pentru ziua respectivă pentru a compensa abundența de informații lipsite de capacitatea de-a hrăni spiritual.

Meditațiile nu sunt ,,puse la întâmplare” ci se cere de fiecare dată o călăuzire clară de la Duhul Sfânt pentru a ști care este nevoia pentru ziua respectivă.


De ce ne dorim mai multă Biblie în domeniul virtual ? Deoarece ,,se stă” tot mai mult timp pe internetul care este ca o ,,plantație” de pomi ai cunoștinței.

După Căderea în păcat, Adam și Eva nu au mai avut acces la Pomul Vieții (a se vedea Geneza 3 : 22) dar avem suficiente motive să credem că Pomul cunoștinței a cunoscut o înmulțire și o răspândire la nivel global.

În plantația numită internet se observă o lipsă a Cuvântului Lui Dumnezeu, a Pomului Vieții, a ceea ce susține viața spirituală. Câtă Biblie există pe internet și câtă ,,nebiblie” se găsește la discreție în același loc ?


  1. Mintea este ca o mașină care funcționeză numai dacă are combustibil (dacă este alimentată cu informații). Mașina care are combustibil în rezervor se va deplasa dar cea care nu are combustibil va sta pe loc. La fel este și mintea mea, ea va produce gânduri numai dacă o alimentez.
  2. Mașina care este de-un anumit tip va funcționa bine numai dacă este alimentată cu combustibilul specificat de producător pentru ea. Dacă alimentez de exemplu cu benzină o mașină diesel o pot strica și oricum chiar dacă nu se va defecta, tot nu va funcționa până la înlăturarea problemei. [Întrebarea este : ,,De dimineață devreme cu ce îmi alimentez mintea pentru ziua respectivă ?”] Pentru a avea o funcționare corectă Producătorul Divin (Dumnezeu) m-a proiectat să mă alimentez cu Biblia.
  3. Dacă nu mă alimentez nu pot să mă deplasez din punct de vedere spiritual. Dacă mă alimentez cu ceea ce Producătorul nu a intenționat pentru mine voi avea probleme spirituale.

Nu lua superficial aceste lucruri. În Luca 16 : 14 și apoi de la versetul 19 – 31 este amintit un om care a ajuns în pedeapsa veșnică DOAR pentru că iubea banii.

Poate era singurul defect major pe care îl avea și pe care nu l-a remediat. Dar cuvântul DOAR ar trebui să fie scris cu litere de câțiva metri !

Omul de azi care are același defect, dacă ar citi I Timotei 6 : 10 ar afla că iubirea de bani este ,,o rădăcină” și s-ar putea întreba logic :

,,Care este tulpina, care-i sunt ramurile și fructele acestui pom al răului ?


Altfel spus, dacă nu va smulge din sufletul lui această iubire de bani

  1. pentru cine va ,,produce”,
  2. ce va ,,produce” și
  3. ce se va alege de viața lui ?

Folosind tot metafora mașinii pot spune că după întâlnirea cu Domnul Isus și după nașterea din nou tu ești o mașină de lux, dar fără o întreținere de calitate poți ajunge în final … la ,,fierul vechi”.

Dar dacă-ți vei întreține viața conform specificațiilor Producătorului (găsite în Cuvântul Lui Dumnezeu) vei ajunge acolo unde cei mai mulți ne dorim să ajungem, în Cer cu Dumnezeu pentru veșnicie.


Teologii liberali își spun părerea că Pilda bogatului nemilostiv nu trebuie înțeleasă literal ea fiind doar o ilustrare a unui adevăr. Dar această părere este complet falsă.

Expresia : Pilda bogatului nemilostiv nu este folosită în original fiind doar un subtitlu care a fost adăugat ulterior scrierii Evangheliei după Luca și trebuie să mai menționăm un lucru.

De obicei când Domnul Isus a spus o pildă, evanghelistul care a redat-o a menționat limpede acest lucru (a se vedea Matei 13 : 18 și versetul 36, Luca 6 : 39, Luca 8 : 4, Luca 18 : 9 etc.).


Dar în Luca 16 : 19 este scris clar că : ,,Era un om bogat … ” care la un moment dat a ajuns să spună : ,,am cinci frați”.

Domnul Isus a redat un caz real, o situație de viață iar EL fiind venit din Cer este clar că avea cunoștință despre mulți oameni care erau ajunși în locul de chin și explica ce este acolo tocmai pentru ca nimeni să nu treacă prin ce treceau ei.


Încheind aceste scurte considerații ne putem ruga Domnului Isus asociind două versete (Ioan 8 : 21 și Ioan 14 : 3) :

,,Doamne Isuse știu că Tu ai plecat în Cer, iar acolo eu nu voi putea veni și știu că fără ajutorul Tău nu am nicio șansă de-a ajunge cu Tine. De aceea Te rog ca atunci când Te vei întoarce să mă iei și pe mine cu Tine, ca acolo unde ești Tu să fiu şi eu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :