97. TOIAGUL LUI MOISE II. CREDINŢA CARE VINE ÎN URMA VEDERII [Exod 4.1-5, Exod 3.7]

97. TOIAGUL LUI MOISE II. CREDINŢA CARE VINE ÎN URMA VEDERII

I Podcast I Pasaje Biblice : Exod 4 : 1 – 5, Exod 3 : 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Aprilie 2022 I

Ce ai în mână ?” S-ar putea oare ca Dumnezeu să nu ştie ce ai (sau ce am) în mână ? Adică să nu ştie cu ce mă ocup ? Nu vorbea Dumnezeu cu Moise faţă în faţă chiar atunci ?

Chiar dacă Moise se ferea să-L privească, Dumnezeu îl vedea fiind undeva mai sus decât el, iar în Exod 3 : 6 scrie că :

Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu”.

Domnul i-a zis : „Ce ai în mână ?” El a răspuns : „Un toiag.”

Domnul a zis : „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el.

Domnul a zis lui Moise : „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat ; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.

Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” (Exod 4 : 2 – 5)

Acesta este dialogul dintre Dumnezeu şi Moise, Cuvântul fără faptele care se petreceau în acelaşi timp !

În Faptele Apostolilor 13 : 12 scrie că :

Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului”.

Sunt oameni (şi aşa suntem şi noi) cărora nu le este dat să-L vadă pe Dumnezeu aşa cum I S-a descoperit Dumnezeu lui Moise dar văzând semnele prezenţei Lui Dumnezeu ajung să creadă în Domnul Isus ca Mântuitor !

Dar ferice de ochii voştri că văd ; şi de urechile voastre că aud !” (Matei 13 : 16), iar în versetul 23 Domnul Isus a spus : „ … sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege ; el aduce rod …”.


Inima este atinsă când informaţia sfântă pătrunde în om prin ceea ce Dumnezeu face ! Poate să fie o vindecare, poate să fie o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt !


Dumnezeu tocmai îi spusese lui Moise că a văzut şi a auzit ceea ce se petrecea la distanţă de locul în care se aflau, tocmai în Egipt :

Domnul a zis :
Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi
am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui ; căci
îi cunosc durerile.” (Exod 3 : 7)


În Evanghelia după Marcu 16 : 17 – 18 scrie :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu

  • vor scoate draci ;
  • vor vorbi în limbi noi ;
  • vor lua în mână şerpi ;
  • dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ;
  • îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Credinţa în Domnul Isus se manifestă prin semnele care-i însoţesc pe credincioşii care-L cred pe Domnul Isus pe Cuvânt, dar să nu uităm că la credinţa mântuitoare unii oameni ajung exact ca evreii din vremea lui Moise, văzând minunile CELUI ATOTPUTERNIC !

În cartea Exod 4 : 30 – 31 scrie că :

Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise ; şi Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa ; şi s-au plecat şi s-au aruncat cu faţa la pământ”.


În încheiere, de ce n-am face şi noi rugăciunea pe care au făcut-o apostolii (rugăciune notată în Faptele Apostolilor 4 : 29 – 30) ?

Doamne Dumnezeule, uită-Te la ameninţările de care avem şi noi parte şi dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :