96. TOIAGUL LUI MOISE I. CE AI ÎN MÂNĂ ? [Exod 4.2-3]

96. TOIAGUL LUI MOISE I. CE AI ÎN MÂNĂ ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Exod 4 : 2 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Aprilie 2022 I

Lui Moise : „Domnul i-a zis : „Ce ai în mână ?” El a răspuns : „Un toiag.” Domnul a zis : „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el”. (Exod 4 : 2 – 3)


Ce ai în mână ?” Ce întrebări mai pune şi Dumnezeu ! Dar nu zicea EL că vede, că aude ? În Psalmul 94 : 9 sunt puse aceste întrebări retorice :

Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă ? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă ?

Răspunsul evident este că : „Da, Dumnezeu vede şi Dumnezeu aude !

Omul poate gândi : „Dacă Dumnezeu mă vede nu este logic să cred că observă şi ce am în mână ?” Mintea lui Moise trebuie că a început să producă !

Dar Domnul nu ia în seamă gândirile noastre pentru că EL are în minte gândurile LUI care sunt total diferite de ale noastre fiind gânduri veşnice şi înveşnicitoare !


Ce ai în mână ?” Probabil răspunsul din mintea lui Moise a fost : „Păi nu se vede ?” Dar şi noi suntem la fel, de multe ori una gândim şi alta spunem !

Răspunsul pe care Moise l-a dat cu gura a fost cel corect : „Un toiag”. Şi noi dăm răspunsul corect spunând ceea ce trebuie să se audă, ceea ce hotărâm noi şi ce vrem noi ca Dumnezeu să audă de la noi ! ÎI explicăm clar ce avem în mână … să ştie şi EL !


Dar Moise, (oricare i-ar fi sau ne-ar fi numele) uită că Dumnezeu este omniprezent. EL nu se blochează la Moise (sau numai cu Moise), ci în acelaşi timp ştie tot ce se petrece pe pământ, nu numai cu oamenii ci şi cu animalele şi nu numai cu animalele văzute ci şi cu cele nevăzute din ape de pe munţi (care cred ele că fac ce vor) dar de fapt, Dumnezeu le-a limitat / le-a hotărât libertatea.

Iar Dumnezeu vede şi omul de pe pământ, din mină etc., fiindcă priceperea Lui nu poate fi cuprinsă ! (Iov 38 – 41)

Domnul l-a întrebat pe Moise : „Ce ai în mână ?” după ce Moise şi-a afirmat necredinţa şi I-a spus Lui Dumnezeu ce credea el că vor spune cei din poporul Lui Dumnezeu, atunci când el le va spune mesajul cu care Dumnezeu l-a trimis la ei !

Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice : „Nu ţi S-a arătat Domnul !” (Exod 4 : 1)


Multe mai ştim noi şi este clar că nu are rost să mergem înainte aşa că rămânem la oile noastre. La viaţa cu care ne-am obişnuit, viaţa căldicică de zi cu zi cu care ne-am obişnuit. Acasă, la lucru … acasă la lucru, apoi pensia etc.


O primă concluzie este aceasta :

Dumnezeu ştie să ne strice planurile iar lui Moise, Dumnezeu nu i-a răspuns cu argumente vorbe !


Noi am fi trecut la apologetică, la atacul informatic aspra minţii (celui care nu crede) la asedierea asediatorului, a necredinciosului, care nu crede Cuvântul !

Dar Domnul a procedat şi procedează altfel, trece la semnele însoţitoare, la dovada dată de Duhul şi de Puterea Lui !


Domnul i-a zis : „Ce ai în mână ?” El a răspuns : „Un toiag.” Domnul a zis : „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el”. (Exod 4 : 2 – 3)


Pentru a lua decizii nu contează atât de mult ca mintea să înţeleagă cât este de necesar ca inima să fie convinsă !


Podcastul poate fi ascultat aici :