41. Isus Hristos este Dumnezeu

Napoleon I. marele împărat Franţei pe vremea când era exilat în insula Sfânta Elena, zicea următoarele despre Mântuitorul :

Alexandru cel Mare, Macedonul, cuceritorul al Asiei (356 – 323), Iuliu Cesar, stăpân şi dictator al Romei (100 44 a.H.), Carol cel Mare, regele Franţei şi împărat al Apusului (743 – 814) şi Eu, Napoleon (1804 – 1821), am isbutit să zidim mari împărăţii, dar pe ce se întemeiau toate acestea ? Pe putere.

Isus Hristos singur a întemeiat împărăţia sa pe dragostea şi până azi milioane sunt gata să moară pentru Dânsul. După timp de 18 veacuri, Isus Hristos are şi astăzi aceiaşi putere. El cere un lucru pe care filozoful îl caută în sufletul aproapelui, părintele în copiii săi, bărbatul în femeia sa şi fratele la frate. Isus cere inima omului, şi o cere întreagă.

Și omul se lipeşte cu tot sufletul de împărăţia lui Cristos. Iubirea lui Isus este mai presus de puterile omeneşti. Și aceasta îmi dovedeşte că Isus Hristos este Dumnezeu”.

(Sursa foto : www.ipedia.ro)