347 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 2. ISPITA ESTE PRECIS LOCALIZATĂ ÎN TIMP [Luca 4.5 I Luca 22.31 I I Corinteni 10.13]

347 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 2. ISPITA. TIMP ȘI INTENSITATE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 5 I Luca 22 : 31 I I Corinteni 10 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Decembrie 2023 I

Practic, atunci când citim despre Domnul Isus că Diavolul : „I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului …” (Luca 4 : 5), înțelegem cel puțin trei aspecte ale ispitirii.

1. În primul rând, ne referim la încercarea Celui rău de a-I sustrage atenția Domnului Isus de la scopul propus.
2. În al doilea rând, înțelegem că ispitirea se produce cu acceptul Lui Dumnezeu fiind precis încadrată atât în timp cât și ca intensitate.
3. Iar în al treilea rând, ispita are ca țintă și verificarea punctelor slabe ale celui testat.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu ne vom referi la cel de-al doilea aspect menționat mai sus și anume la :

2. Timpul și intensitatea ispitirii

Ispita este precis localizată în timp. Ea nu este ceva ce doar „mi s-a întâmplat”, ci este ceva precis planificat, iar la ora și secunda respectivă se produce ispitirea care se produce cu intensitatea aprobată de Dumnezeu și durează în funcție de puterea celui care este testat.

În Luca 4 : 5, scrie despre Domnul Isus că :

Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului …”.

I-a arătat într-o clipă”. Literal cuvântul clipă (sau „cât ai clipi odată”, care nu este chiar un sinonim al secundei) înseamnă de fapt :

un moment de timp” (gr. stigmē chronou).

În viață există momente precis delimitate în timp, atât ca început al ispitirii, ca durată dar și ca sfârșit al ispitirii, deoarece Satana nu poate ispiti pe-un credincios decât cu acceptul Lui Dumnezeu (a se vedea Luca 22 : 31).

Iar aprobarea Divină se dă având în vedere maturitatea credinciosului respectiv, care poate fi testat numai cu în limitele unui mandat precis, care are în vedere atât intensitatea ispitei cât și durata ei.


Vom încheia prezentul studiu amintind exact acest verset care este foarte încurajator pentru noi. În I Corinteni 10 : 13, apostolul Pavel a scris :


Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre ; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda”.


Doamne ajută-mă și pe mine și Doamne dă-mi victoria TA ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :