347 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 2. ISPITA ESTE PRECIS LOCALIZATĂ ÎN TIMP [Luca 4.5 I Luca 22.31 I I Corinteni 10.13]

347 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 2. ISPITA. TIMP ȘI INTENSITATE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 5 I Luca 22 : 31 I I Corinteni 10 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Decembrie 2023 I

Practic, atunci când citim despre Domnul Isus că Diavolul : „I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului …” (Luca 4 : 5), înțelegem cel puțin trei aspecte ale ispitirii. Continue reading „347 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 2. ISPITA ESTE PRECIS LOCALIZATĂ ÎN TIMP [Luca 4.5 I Luca 22.31 I I Corinteni 10.13]”