346 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 1. FURTUL ATENȚIEI [Luca 4.5 I Ioan 10.10]

346 I 2023. I-A ARĂTAT ÎNTR-O CLIPĂ. 1. FURTUL ATENȚIEI

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 4 : 5 I Ioan 10 : 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Decembrie 2023 I

Practic atunci când citim despre Domnul Isus că Diavolul : „I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului …” (Luca 4 : 5), înțelegem cel puțin trei aspecte ale ispitirii.

  1. În primul rând, ne referim la încercarea Celui rău de a-I sustrage atenția Domnului Isus de la scopul propus iar aceasta înseamnă de fapt furtul atenției.
  2. În al doilea rând, înțelegem că există clipe exacte, precis localizate în timp în care vine ispitirea.
  3. Iar în al treilea rând, ispita are ca țintă și verificarea punctelor slabe ale celui testat.

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu ne vom referi la primul aspect menționat mai sus și anume la :

I. Furtul atenției

Domnul Isus postea deja „de patruzeci de zile” (Luca 4 : 2) fiind practic în ultima zi de post, care în felul ei este și cea mai grea. Un scop al postului este apropierea de Dumnezeu.

Cel rău a căutat să-i sustragă atenția de la preocupările spirituale cu „tot felul de idei”, cum se mai spune.

A sustrage înseamnă :

A-și însuși, prin fraudă sau prin viclenie, un lucru care aparține altei persoane ; a fura”. (DEX, 2009)


Devierea de la ținta propusă poate să fie făcută printr-o abatere foarte mică și sigur ținta finală va fi ratată. Nu contează (în esență) cât este de mic gradul devierii, cât contează faptul că eu îmi permit să deviez de la voia Lui Dumnezeu, care pentru Domnul Isus era în acele momente, timpul devoțional, cum am spune noi.

Câte ni „se întâmplă” pur și simpu exact atunci când avem timpul nostru cu Dumnezeu și de câte ori cădem deoarece chiar plecăm pe drumul care ne apare în față și deviem de la drumul principal, de la ceea ce ne-am propus de fapt să facem ?


Trei exemple de încercare de furt al atenției (spunem încercare deoarece în cazul Domnului Isus încercarea a eșuat, dar în cazul nostru, poate de cele mai multe ori reușește).

1. Un învățător al Legii a intervenit în discuție exact atunci când Domnul Isus le vorbea ucenicilor fiind preocupat cu formarea lor (Luca 10 : 25).

2. Sau în timp ce Domnul Isus vorbea despre manifestările demonice o persoană i-a spus cu voce tare la ce se gândea ea și bineînțeles că nu avea nicio legătură cu subiectul discutat (Luca 11 : 27)

3. Un al treilea exemplu este cel cu știrile de senzație aduse de oameni care intră și ei neinvitați în discuție și fac același lucru. ÎL întrerup pe Domnul Isus din ce avea de spus doar pentru că unii oameni voiau să spună ceva incredibil (Luca 13 : 1).


Acestea, doar aparent sunt lucruri care pur și simplu se întâmplă. Acesta însă poate fi punctul de vedere doar al celor care nu cunosc strategia demonică, dar în realitate acolo este mâna Celui rău.

A hoțului care printre altele vrea să fure chiar și atenția de la ce este de făcut pentru ca acel ceva să nu fie terminat (a se vedea Ioan 10 : 10 „Hoţul nu vine decât să fure …”).


Ce a făcut Domnul Isus ?!

S-a reîntors și și-a continuat parcursul inițial. Nu a lăsat ca starea interioară să i se schimbe dar nici nu s-a lăsat deviat de la scopul propus.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a avea ochii deschiși și voința de-a nu mă lăsasustras de la ce am de făcutși dacă este corect ce Te rog, dă-mi încăpățânarea sfântă de-a duce la bun sfârșit ceea ce TU mi-ai cerut să fac ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :