296 I 2023. CĂZÂND CA UN FULGER DIN CER [Luca 10.17-18 I Isaia 14.12–15 I Psalmul 19.13]

296 I 2023. CĂZÂND CA UN FULGER DIN CER !

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 10 : 17 – 18 I Isaia 14 : 12 – 15 I Psalmul 19 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Octombrie 2023 I

La ce ne gândim atunci când vedem un fulger care vine din cer pe pământ ? Sigur nu la ceva bun. Îmi amintesc că în urmă cu ani de zile, eram într-o zonă de munte când deodată a început o ploaie de vară, o furtună care a ținut poate un sfert de oră, timp în care au fost și fulgereși tunete.

După această perioadă s-a auzit că o vacă de pe deal a fost fulgerată și a murit. De ce a fost notat acest exemplu ? Deoarece fulgerul venit din Cer, de obicei nu anunță ceva bun.


Celor șaptezeci de ucenici care s-au întors la EL, fiind plini de satisfacție datorită rezultatelor lor foarte bune, Domnul Isus le-a spus aceste cuvinte :

Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer”. (Luca 10 : 18)

În acest verset scrie despre Cel rău că „a căzut”, în original este folosit verbul gr. piptó: „a cădea” care are și sensul de „a fi împins în jos” sau de „a eșua”.


Dar cum se produce fulgerul ? Lucrul acesta a mai fost amintit în Meditația 273 / 2023, de unde notăm că fulgerul este un :

Fenomen atmosferic care constă într-o descărcare electrică luminoasă produsă între doi nori sau în interiorul unui nor”.


De fapt, ce s-a petrecut în Cer, de Satana a trebuit să fie împins în jos de acolo ? În Isaia 14 : 12 – 15 sunt scrise cuvintele spuse de Dumnezeu, prin proorocul Isaia despre Cel Rău :

Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor ! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor !

Tu ziceai în inima ta : „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului !

Sursa prăbușirii Celui Rău a fost mândria. Mândria poate veni în inima unui credincios chiar și în urma unor realizări spirituale, pentru care omul respectiv să își asume meritele și să încerce să ia din Slava Lui Dumnezeu, Care este de fapt Cel datorită Căruia s-a ajuns la rezultatele respective.


Reamintim că ucenicii I-au spus Domnului aceste cuvinte :

Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.” (Luca 10 : 17)

Dar imediat după această afirmație prin care ei se scoteau în evidență pe ei înșiși, Domnul Isus le-a spus :

Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer”. (Luca 10 : 18)


Altfel spus, trebuie să fim atenți ca nu cumva mândria să se strecoare în inimile noastre datorită unor realizări spirituale, pentru care de fapt nu avem niciun merit, ci trebuie ca toată slava să I-o acordăm Lui Dumnezeu !

Altfel, s-ar putea să avem și noi parte de căderi … tocmai pentru a ne reveni cu picioarele pe pământ !


În final să fac rugăciunea scrisă în Psalmul 19 : 13 care este aceasta :

Doamne Dumnezeule, păzeşte-mă și pe mine de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine ! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari”. Doamne ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :