25 I 2024. CAZUL OZIA SAU CHINURI SUFLETEȘTI ȘI DURERI FIZICE [Matei 18.34 I Psalmul 37.8 I 2 Cronici 26.19]

25 I 2024. CAZUL OZIA SAU CHINURI SUFLETEȘTI ȘI DURERI FIZICE

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 18 : 34 I Psalmul 37 : 8 I II Cronici 26 : 19 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Ianuarie 2024 I

Împăratul Ozia a avut parte de disciplinarea Divină care s-a manifestat prin chinuri sufletești dar și prin dureri fizice. Dumnezeu fiind drept nu i-a trecut cu vederea încălcarea voită a Cuvântului Lui, doar pentru că Ozia era împăratul de atunci al țării.

De aceea trebuie să fiu conștient că, disciplinarea Lui Dumnezeu se manifestă în viața noastră prin chinuri sufletești dar poate lua și forma durerilor fizice.

Prin aceste mijloace, Dumnezeu aduce în viața noastră pocăința, regretul pentru păcatele înfăptuite și datorită îndreptării vieții, Dumnezeu ne va scoate din închisorile sufletești și ne va reda statutul de oameni liberi.

În studiile trecute s-a amintit faptul că neiertarea se plătește, dar astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa un studiu de caz, din care putem învăța, cât de greșit este să îndrăznesc (sau să îmi permit) să fac ceea ce știu prea bine că Dumnezeu nu îmi dă voie în Cuvântul Lui.

În Pilda robului nemilostiv, mânia omului (Matei 5 : 22) a atras mânia Lui Dumnezeu, exact cum este scris în Matei 18 : 34, unde este notat că :

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora”.


Pentru a atrage atenția asupra urmărilor mâniei, vom aminti că în Psalmul 37 : 8, David a scris :

Lasă mânia, părăsește iuțimea ; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău”.


Să observăm un astfel de exemplu din Biblie.

În II Cronici 26 : 19, scrie despre împăratul Ozia că :

„ … s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și, cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii”.


De ce s-a mâniat împăratul Ozia ?

Deoarece nu a fost lăsat să facă ceea ce voia el să facă (în momentul respectiv) deși nu avea dreptul acesta de-a aduce o jertfă. Chiar dacă era el împăratul țării, Dumnezeu nu i-a permis lui Ozia să ia locul preoților.

În primele cincisprezece versete din II Cronici 26 sunt notate realizările lui, dar în versetul 16 scrie despre Ozia că atunci :

„ … când a ajuns puternic, inima i s-a înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii”.


Împăratul Ozia a încălcat cu bună știință Cuvântul Lui Dumnezeu din cauza mândriei lui, iar această atitudine l-a descalificat total înaintea Lui Dumnezeu, care l-a și pedepsit pe loc cu o boală incurabilă.

În II Cronici 26 : 21 scrie că :

Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morţii şi a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului”.

Iar în închisoarea acestei boli a trăit câte zile a mai avut.


Care este lecția pentru mine ?

Să nu îndrăznesc să trec peste Cuvântul scris al Lui Dumnezeu, doar crezând că mie Dumnezeu îmi va permite mai multe deoarece, eu sunt copilul Lui. Și să nu cred că în cazul meu va fi altfel decât în cazul lui Ozia !


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a învăța din greșelile altora și ajută-mă să fiu extrem de atent la modul în care îmi trăiesc viața ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :