249. SELECTEAZĂ CORECT 45.6 DISCIPLINA PERSONALĂ [2 Petru 1.2-10 I Galateni 5.22-23]

249. SELECTEAZĂ CORECT 45.6 DISCIPLINA PERSONALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 1 : 2 – 10 și Galateni 5 : 22 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Septembrie 2022 I

O a șasea sursă de obținere a răbdării este disciplina personală

Pentru a înțelege de ce este foarte importantă disciplina personală să ne amintim ce a scris apostolul Petru :

Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos ! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa ; cu cunoştinţa, înfrânarea ; cu înfrânarea, răbdarea ; cu răbdarea, evlavia ; cu evlavia, dragostea de fraţi ; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.

Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate.

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră ; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată”. (II Petru 1 : 2 – 10)

Cumva se poate spune că un caracter integru are în componentă aceste opt însușiri și anume : credinţa, fapta, cunoştinţa, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de fraţi și iubirea de oameni (în original spune iubirea).

Oare de ce este nevoie de toate aceste însușiri spirituale ? Fiecare dintre aceste virtuți constituie un mijloc de protecție împotriva păcatului. Se formează ca un zid în care fiecare piatră contează.

Răbdarea este una dintre caracteristicile a cărei prezență trece neobservată dar a cărei lipsă sigur se observă ! Și încă cum !


Dar îndelunga răbdare face parte din natura dumnezeiască despre care scria apostolul Petru (în versetul 4) că trebuie să o cultivăm și în viața noastră.

Despre Dumnezeu scrie că :

  • este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite”. (Ioel 2 : 13) Și ceva aproape identic a spus Iona (la cel puțin douăzeci și cinci de ani după aceea) când :
  • S-a rugat Domnului şi a zis : „Ah ! Doamne … ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău !” (Iona 4 : 2) Înțelegem că Iona cunoștea Cuvântul scris de Ioel, adică de cel care a trăit exact înaintea lui !

Ce înțelegem din faptul că Dumnezeu este îndelung răbdător ? Dumnezeu era decis să disciplineze cetatea Ninive dar datorită pocăinței lor i-a iertat.


Acest lucru îl cere Dumnezeu și de la noi : răbdare și iertare ! Când în noi este Duhul Sfânt este normal ca să se vadă în viața noastră și ce scria apostolul Pavel în Galateni 5 : 22 – 23 unde este notat că :

Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.

Pentru a ne verifica viața este bine să citim antonimele Roadei Duhului Sfânt. Adică, care este opusul fructului Duhului Sfânt ?

Opusul Roadei Duhului Sfânt este „fructul celui rău” și anume :

ura, tristețea, războiul interior, nerăbdarea, răutatea, facerea de rău, necredincioșia (sau infidelitatea), asprimea (sau duritatea), depravarea (sau imoralitatea).


Pentru un creștin este greu de crezut, dar aceste „fructe” se vând pe piața păcatului și se cumpără … Având de-a face cu oameni care se hrănesc cu așa ceva, iar acesta fiind modul lor de viață, înțelegem de ce creștinii trebuie să își trăiască viața din Dumnezeu și să nu se lase duși de valul firii lor pământești ci să investească în natura dumnezeiască de care scria apostolul Petru, care treptat va fi tot mai evidentă în viața oricărui creștin.

El în loc de ură are dragoste ! În loc de tristețe are bucuria mântuirii. În loc de stres și război interior are pace. În loc de nerăbdare și agitație interioară are răbdare, deoarece se încrede în Dumnezeu și Dumnezeu își trăiește viața prin el …

De aceea este nevoie de răbdare, de îngăduință față de cei necredincioși, ca oamenii să vadă că există și o altfel de viață, viața cu Dumnezeu, viața din Dumnezeu !

De aceea contează să fiu disciplinat în privința relației cu Dumnezeu, pentru a primi zilnic, de dimineață puterea spirituală de care am nevoie.

Nu doar că voi fi „o lumină în întuneric” ci voi și beneficia de pe urmele sacrificiului făcut pentru că voi avea dragoste, bucurie, pace … liniștea interioară. Exact ceea ce dă valoare vieții !

Astfel voi avea o viață binecuvântată, dar trebui să mențin disciplina zilnică a citirii Bibliei, a rugăciunii, a postului, a milosteniei !
Iar o astfel de viață se poate doar cu ajutorul Lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Dar trebuie să-mi impun ora de trezire care să fie calculată în așa fel, ca până voi pleca de acasă, să am timp și de partea spirituală, dar să am grijă și de mine.

Pentru un om care începe lucrul la ora șapte (de exemplu), dacă are nevoie de treizeci de minute pentru partea spirituală și de încă jumătate de oră pentru nevoile personale, este clar că trebuie să-și planifice trezirea la ora cinci.

Iar ca să fie odihnit și să reziste în timp (să nu acumuleze oboseală din cauza puținei odihne, dacă este disciplinat dimineața dar nu doarme destul noaptea) trebuie să-și impună să se culce cel târziu la orele 23 !


În încheiere vă dorim ca Neemia 8 : 10 să fie o realitate chiar astăzi :

„ … ziua aceasta este închinată Domnului nostru ; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” Așa să dea Dumnezeu fiecăruia, ÎL rugăm frumos ! Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :