177 I 2023. DAVID … A SLUJIT CELOR DIN VREMEA LUI [Faptele Apostolilor 13.36 I Faptele Apostolilor 20.34 și 24.23]

177 I 2023. DAVID … A SLUJIT CELOR DIN VREMEA LUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 36 I Faptele Apostolilor 20 : 34 și 24 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Iunie 2023 I

David deși a ajuns să fie împăratul țării pe sine însuși s-a văzut ca fiind robul Lui Dumnezeu deoarece pe Dumnezeu L-a numit a fi Stăpânul Lui !

Iar modul acesta de exprimare nu l-a folosit undeva unde era doar el și Dumnezeu (deși probabil că așa era și în particular în relația lui cu Dumnezeu) ci a recunoscut în mod public că Dumnezeu este Stăpânul lui (a se vedea I Cronici 29 : 10 – 11) iar David a trăit ca atare !


Dar apostolul Pavel a accentuat și faptul că David :

a slujit celor din vremea lui”.


În Faptele Apostolilor 13 : 36 sunt scrise cuvintele apostolului Pavel :

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea”.


Reamintim că din versetul citat putem desprinde trei adevăruri (pe care și astăzi doar le vom aminti) :
1. este nevoie de slujire iar despre David scrie că : „a slujit”),
2. viața este precis delimitată în timp iar David a slujit : „celor din vremea lui” ,
3. Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărui om și notăm că David a slujit : „după planul lui Dumnezeu” nu oricum.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti :

1. Necesitatea slujirii celor la care Dumnezeu ne trimite

Despre David, apostolul Pavel a spul că : „a slujit celor din vremea lui …”.


Cuvântul folosit pentru a sluji (gr. hupéreteó) înseamnă : „a servi ca vâslaș, a sluji” și era folosit pentru „a servi sub o autoritate directă (literalmente, ca vâslaș pe o navă)”.

Și amintim aici definiția cuvântului galeră (deoarece pe vremea aceea erau folosiți ca vâslași sclavii). Galera era o :

Veche navă comercială sau militară, prevăzută cu vâsle și pânze și care era mânuită de obicei de sclavi sau de condamnați la munca silnică”. (DEX, 2009)


Cuvântul care se referea la slujirea lui David (gr. hupéreteó) se referă la o slujire grea și este folosit numai de trei ori în Noul Testament. Prima dată în Faptele Apostolilor 13 : 36 în versetul care a fost citat mai sus.


Al doilea verset este scris în Faptele Apostolilor 20 : 34

„Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine”.


Și tot în Faptele Apostolilor este folosit pentru a treia oară, în capitolul 24 : 23 unde scrie despre dregătorul Felix că : „ … a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el”.


De ce scrie despre David că „a slujit” ? Ce este ceva așa de deosebit ? Pentru un om simplu (cum suntem și noi cei mai mulți) „a sluji” poate avea sensul de-a-i „ajuta dezinteresat pe cei din jur” iar această formă de a ajuta este ceva obișnuit dar David, a fost împărat și era un împărat – slujitor iar aceasta chiar era ceva deosebit deoarece împăratul avea drept de viață și de moarte iar el beneficia de robi dar el se considera în mod public a fi robul Lui Dumnezeu, deoarece pe Dumnezeu L-a numit a fi stăpânul Lui (a se vedea I Cronici 29 : 10 – 11).


Dar împăratul David ÎL simboliza pe Domnul Isus, iar EL le-a spus ucenicilor Lui aceste adevăruri :

Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa.

Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul [gr. diakonos] vostru ; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob [gr. doulos].

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească [gr. diakonēthēnai], ci El să slujească [gr. diakonēsai] şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” … ”. (Matei 20 : 25 – 28)

În Matei 20 : 26 Domnul Isus a spus că : „oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul [gr. diakonos] vostru” adică diaconul vostru.


Diacon este :

cel care execută poruncile altuia, mai ales ale unui stăpân, suveran” și exact așa a fost Domnul Isus. EL I S-a supus Lui Dumnezeu.

Și Domnul Isus i-a slujit pe cei din jurul Lui dar EL prin genealogia Lui chiar era Împăratul Iudeilor fapt afirmat înaintea dregătorului roman (a se vedea Matei 27 : 11).

Oare eu ce mentalitate am, de slujitor sau de rob ori de stăpân care așteaptă ca alții să-i facă pe plac ? Apostolii Petru, Pavel, Iacov și Iuda, au scris despre ei că erau robi ai Lui Isus Christos. Oare eu ce sunt ?


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog să-mi analizez cu mai multă atenție trăirea și să iau măsurile care se cuvin ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :