176 I 2023. CINE A FOST DAVID [Faptele Apostolilor 13.22 și v. 36 I 1 Samuel 13.14 I Evrei 2.1–3]

176 I 2023. CINE A FOST DAVID ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 22 și v. 36 I 1 Samuel 13 : 14 I Evrei 2 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Iunie 2023 I

Apostolul Pavel care era în Antiohia din Pisidia, a spus despre împăratul David, că : „a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu”.

În Faptele Apostolilor 13 : 36 sunt scrise cuvintele apostolului Pavel :

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea”.


Reamintim că din versetul citat putem desprinde trei adevăruri (pe care și astăzi doar le vom aminti) :

1. este nevoie de slujire iar despre David scrie că : „a slujit”),
2. viața este precis delimitată în timp iar David a slujit : „celor din vremea lui” ,
3. Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărui om și notăm că David a slujit : „după planul lui Dumnezeu” nu oricum.

Prin aceste cuvinte a fost scos în evidență modul în care David ți-a trăit viața și știm cum a viețuit David dar de fapt cine a fost David ?


Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom căuta să răspundem exact la această întrebare :

Cine a fost David (omul despre care s-au scris cuvinte așa de frumoase) ?

Apostolul Pavel a accentuat faptul că David a fost un „om după inima Lui Dumnezeu”. El a spus că Dumnezeu a mărturisit aceste cuvinte :

Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea , care va împlini toate voile Mele”. (Faptele Apostolilor 13 : 22)


Este probabil că apostolul Pavel l-a citat pe proorocul Samuel care la un moment dat, din cauza neascultării lui, i-a spus împăratului Saul acest adevăr :

„ … domnia ta nu va dăinui. Domnul Şi-a ales un om după inima Lui şi Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.” … ”. (1 Samuel 13 : 14)


Ce înțeles aveau aceste cuvinte : „om după inima Lui” Dumnezeu ?

Un om pe care Dumnezeu îl iubește și care din dragoste pentru Dumnezeu face din inimă exact ceea ce vrea Dumnezeu. Nu este un om care să fie ca Saul căruia Dumnezeu i-a spus clar ce trebuie să facă dar el fiind împărat probabil că în mândria lui a decis că fiind un cineva își putea permite să nu-L asculte pe Dumnezeu care era Stăpânul Lui !

Și cât de ușor cădem și noi în aceeași eroare de judecată și de trăire deoarece considerăm că Dumnezeu este Tatăl nostru iar noi fiind copiii Lui ne putem permite să nu ÎL ascultăm ca la carte, adică exact cum ne vorbește Dumnezeu !

Să nu ne amăgim crezând că aceste acte de nesupunere vor rămânea așa și noi nu vom suporta urmările neascultării noastre de Dumnezeu !

În Evrei 2 : 1 – 3 scrie :

„De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ţinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele.

Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare …” ?


Doamne Isuse, ajută-mă și pe mine să devin un om după inima Ta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :