176 I 2023. CINE A FOST DAVID [Faptele Apostolilor 13.22 și v. 36 I 1 Samuel 13.14 I Evrei 2.1–3]

176 I 2023. CINE A FOST DAVID ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 22 și v. 36 I 1 Samuel 13 : 14 I Evrei 2 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Iunie 2023 I

Apostolul Pavel care era în Antiohia din Pisidia, a spus despre împăratul David, că : „a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu”. Continue reading „176 I 2023. CINE A FOST DAVID [Faptele Apostolilor 13.22 și v. 36 I 1 Samuel 13.14 I Evrei 2.1–3]”