178 I 2023. NEAMUL, GENERAȚIA SAU CELOR DIN VREMEA LUI [Faptele Apostolilor 13.36 I Matei 17.17 I Matei 24.34]

178 I 2023. NEAMUL, GENERAȚIA SAU SAU DAVID A SLUJIT CELOR DIN VREMEA LUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 36 I Matei 17 : 17 I Matei 24 : 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Iunie 2023 I

Cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom aminti faptul că avem posibilitatea slujirii doar pentru cei din vremea noastră adică pentru contemporanii noștri, pentru cei care fac parte din generația noastră și eventual și pentru cei de după noi, în măsura în care lăsăm ceva spiritual în format scris, audio sau video în urma noastră …

Apostolul Pavel care era în Antiohia din Pisidia, a spus despre împăratul David, că :

a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu”.

În Faptele Apostolilor 13 : 36 sunt scrise cuvintele apostolului Pavel, iar citatul întreg este acesta :

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea”.


Reamintim că din versetul citat putem desprinde trei adevăruri (pe care și astăzi doar le vom aminti) :

1. este nevoie de slujire iar despre David scrie că : „a slujit”), dar
2. viața este precis delimitată în timp iar David a slujit : „celor din vremea lui” dar noi știm că :
3. Dumnezeu are un plan pentru viața fiecărui om și notăm că David a slujit : „după planul lui Dumnezeu”, nu oricum.


2. Viața este precis delimitată în timp

Despre împăratul David scrie că el : „a slujit celor din vremea lui”. (Faptele Apostolilor 13 : 36)


Ce înseamnă „vremea lui ?

În greacă este folosit un cuvânt (genea) care înseamnă : „rasă, familie, generație”.


Cuvântul generație (sau neam de oameni) are cîteva sensuri dar astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom aminti numai două.

Cuvântul generație poate fi folosit pentru :

o rasă de bărbați care sunt foarte asemănători între ei prin ceea ce dețin, prin activitățile pe care le desfășoară sau prin caracterul pe care îl au”.

În Matei 17 : 17 sunt scrise cuvintele Domnului Isus care a spus celr care I-au reproșat faptul că ucenicii Lui nu au putut rezolva o problemă care de fapt era imposibilă pentru ei (și anume eliberarea unui copil de sub puterea întunericului) :

O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi ? Aduceţi-l aici la Mine.”

Iar Domnul Isus a rezolvat problema dar cuvântul „neam necredincios” se referea la contemporanii Lui care nu mai credeau cu adevărat în Dumnezeu !


Un alt sens al cuvântului generație este cel de :

întreaga mulţime de oameni care trăiesc în acelaşi timp”.

Un exemplu este în Matei 24 : 34 unde sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

„Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri”.


Să reamintim însă contextul. În Matei 24 : 32 – 34, referindu-se la vremea Răpirii, Domnul Isus a spus :

De la smochin învăţaţi pilda lui : când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până se vor întâmpla toate aceste lucruri”.

Vom spune doar că termenul „generație” sau „neam de oameni” așa cum este folosit Matei 24 : 34 are sensul de : „întreaga mulţime de oameni care trăiesc în acelaşi timp”, fiind pur și simplu ceea ce noi numim „contemporani” și nu este folosit cu referire la un anumit număr de ani.


Poate cu o altă ocazie vom face și un studiu al acestui pasaj Biblic care a fost folosit pentru a se face deduceri cu privire la data Răpirii !


Vom încheia spunând doar faptul că uneori trece viața pe lângă noi și nu vedem ce avem … privind spre ce nu avem și poate nu vom avea niciodată !

Despre împăratul David, apostolul Pavel a spus că el „a slujit celor din vremea lui, după planul Lui Dumnezeu”.

Eu le slujesc celor din vremea mea așa cum Dumnezeu a decis pentru mine ?


Doamne ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :