58 I 2023. PRIN CREDINȚĂ STAU ÎN PICIOARE [Romani 11.20 I 2 Imparati 20.3 I 2 Cronici 32.31]

58 I 2023. PRIN CREDINȚĂ STAU ÎN PICIOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 20 I II Împărați 20 : 3 I II Cronici 32 : 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Februarie 2023 I

Un al nouălea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință „stau în picioare”. Vom folosi în continuare expresia „a sta în picioare” deoarece este foarte expresivă, sugestivă dar trebuie să observăm câteva aspecte.

În Romani 11 : 20 sunt notate cuvintele apostolului Pavel care a scris Neamurilor (adică neevreilor) un cuvânt care este valabil și pentru noi.

Scriind despre alunecarea poporului Evreu și despre vremea de har de care au parte Neamurile, apostolul Pavel a folosit metafora măslinului care în Vechiul Testament era un simbol al poporului Evreu (a se vedea Romani 11 : 24 și Ieremia 11 : 16).

În acest context, apostolul Pavel a afirmat despre Evreii care sunt comparați cu ramurile unui pom :

Adevărat : au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă : nu te îngâmfa, dar, ci teme-te !


Traducerea ne poate duce în eroare. Apostolul Pavel folosind metafora măslinului scria că ramurile stau la locul lor în pom. El a folosit gr. histémi care înseamnă în special „a face să stea”.

Nu ne vom opri la etimologia acestui cuvânt dar este clar că apostolul Pavel s-a referit la creștinii care rămâneau în Christos, datorită Harului Lui Dumnezeu.


De aceea se poate spună că verticalitatea (a putea sta în picioare) este un dar de la Dumnezeu iar eu ca om :

  1. nu am,
  2. nu trebuie să am și
  3. nici nu pot să-mi asum vreun merit pentru ceea ce sunt.

Eu creștinul sunt la fel ca ramura altoită de Dumnezeu într-un pom. Ea nu are absolut niciun merit nici pentru faptul că :

  1. există sau pentru că
  2. are un loc al ei, dar
  3. nici pentru fructele care se produc prin intermediul ei.

Toată slava o are numai Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt !


Dar oare care este antonimul lui „a sta în picioare” ? Opusul verticalității este căderea !

Vom aminti numai un singur exemplu al unui om care la un moment dat a ajuns să creadă că stă în picioare și că este credincios datorită lui însuși.

În II Împărați 20 : 3 scrie că Ezechia i-a amintit Lui Dumnezeu ce nivel de spiritualitate a dovedit până în momentul respectiv :

Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi”.

Ezechia se pare că nu a realizat că a fost foarte credincios numai datorită Lui Dumnezeu, dar în II Cronici 32 : 31 scrie că :

Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui”.

În acel moment Ezechia a căzut din punct de vedere spiritual și poate abia atunci a realizat cine era el de fapt, în momentele în care Dumnezeu l-a lăsat de unul singur !


Ucenicilor Lui, Domnul Isus le-a spus clar :

despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (a se vedea Ioan 15 : 5).


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos pentru susținerea Ta și Te rog frumos să mă ajuți ca toată viața mea să „stau în picioare”, adică să-Ți rămân credincios indiferent de încercările prin care voi avea de trecut ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :