57 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE OBȚINE NEPRIHĂNIREA [Romani 9.30–33 I Faptele Apostolilor 13.2–4 și v. 46 și 48]

57 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SE OBȚINE NEPRIHĂNIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 9 : 30 – 33 I Faptele Apostolilor 13 : 2 – 4 și v. 46 și 48 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Februarie 2023 I

Un al optulea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință se obține neprihănirea, dreptatea, aprobarea Lui Dumnezeu.

În Romani 9 : 30 – 33, apostolul Pavel a scris :

Deci ce vom zice ? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă ; pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta.

Pentru ce ?

Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, după cum este scris : „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere : şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine.” … ”.


În Romani 9 : 30, apostolul Pavel a folosit două cuvinte din greacă pe care trebuie să le explicăm pentru a înțelege clar ce a vrut să spună prin aceste cuvinte : „Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea ….”.

Apostolul a scris despre :
1. „a umbla” și
2. „a căpăta”.


1. Umblarea

Pentru „a umbla după” în greacă este folosit diṓkō care înseamnă : „a căuta cu ardoare” și se referă la „stăruința stăruitoare de a dobândi” neprihănirea, dreptatea, aprobarea Lui Dumnezeu.

Cuvântul grecesc pentru „a umbla” (diṓkō) era folosit pentru :

  1. vânătorul care urmărea un animal pentru a-l prinde, dar
  2. are și sensul de-a „urmări cu seriozitate” ceva dar,
  3. are și-un înțeles negativ și anume acela de-a „persecuta cu zel”.

În fiecare caz „a umbla după” înseamnă „a urmări cu toată grabă, a dori cu seriozitate ceva”.


2. Căpătarea

Când se referă la obținerii neprihănirii, al doilea cuvânt folosit de apostolul Pavel este „căpătarea” (neprihănirii). Pentru „a căpăta” este folosit în greacă un cuvânt (katalambanó) care înseamnă „a apuca”.

Vânătorul nu doar aleargă după pradă ci atunci când o ajunge „pune mâna pe ea, o apucă strâns”, își prinde captura. În sens figurat cuvântul „a căpăta” are sensul de „a înțelege, a prinde sensul, a percepe ceva”.


În concluzie, vom nota că în Romani 9 : 30 – 33 apostolul Pavel a descris harul Lui Dumnezeu, datorită căruia Neamurile (adică noi neevreii), prin credința în Domnul Isus au ajuns să obțină dreptatea Lui Dumnezeu, „să pună mâna” pe acea stare de neprihănire, de aprobare din partea Lui Dumnezeu, pe care evreii care erau poporul Lui Dumnezeu nu au ajuns să obțină și anume mântuirea prin Jertfa Domnului Isus, pentru că nu au crezut în Domnul Isus, în Jertfa Lui de pe cruce !


Apostolul Pavel a notat și ce a observat pe „câmpul de misiune” cum se mai spune azi.

În călătoriile misionare pe care le-a făcut urmând călăuzirea Duhului Sfânt (a se vedea de exemplu Faptele Apostolilor 13 : 2 – 4), apostolul a avut de-a face cu împotrivirea evreilor față de mântuirea prin credință așa încât la un moment dat :

„ … Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală : „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă ; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri”. (Faptele Apostolilor 13 : 46)


Care a fost reacția Neamurilor ?

Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut”. (Faptele Apostolilor 13 : 48)


Să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru Harul de care ne-a făcut și nouă parte, prin faptul că ne-a adus la mântuire și a făcut să obținem și neprihănirea, adică dreptatea, aprobarea Lui Dumnezeu prin credința în Jertfa Domnului Isus care a fost adusă pe cruce ! Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :