56 I 2023. PRIN CREDINȚĂ OBȚINEM FĂGĂDUINȚELE [Evrei 6.11-15 I Geneza 12.1–4 I Geneza 21.1–4]

56 I 2023. PRIN CREDINȚĂ OBȚINEM FĂGĂDUINȚELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 6 : 11 – 15 I Geneza 12 : 1 – 4 I Geneza 21 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Februarie 2023 I

Un al șaptelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință obținem făgăduinţele. În Evrei 6 : 11 – 15 scrie :

Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeaşi râvnă, ca să păstreze până la sfârşit o deplină nădejde, aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.

Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuşi şi a zis :

„Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.” Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa”.


Despre Avraam scrie că : „fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa”. Făgăduința se referea la nașterea unui copil.

Dar oare ce înseamnă în ani să aștepți cu răbdare ?

Câți ani au trecut din momentul în care i s-a făcut promisiunea până i s-a născut copilul ?

În Geneza 12 : 1 – 4 scrie că :

Domnul zisese lui Avram : „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema ; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran”.

Din acest pasaj reiese că Avram avea aproximativ şaptezeci şi cinci de ani când i s-a făcut promisiunea. Dar abia după douăzeci și cinci de ani s-a împlinit promisiunea !


Sunt destul de ușor de reținut pasajele Biblice, deoarece primul este 12 : 1 – 4 iar al doilea este invers și anume 21 : 1 – 4.


În Geneza 21 : 1 – 4 găsim scris că :

Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise.

Sara a rămas însărcinată şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu.

Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac. Avraam a tăiat împrejur pe fiul său Isaac, la vârsta de opt zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Avraam era în vârstă de o sută de ani la naşterea fiului său, Isaac”.


În cazul lui Avraam prin „a aștepta cu răbdare” înseamnă în timp … douăzeci și cinci de ani ! Pare mult dar și în cazul multora dintre noi este aceeași situație. Dumnezeu ne-a făcut promisiuni care după mai mult de douăzeci și cinci de ani încă nu s-au împlinit.

Cu adevărat și azi este nevoie de credință, de credere a Lui Dumnezeu și de încredere în Dumnezeu pentru a dobândi promisiunile care ne-au fost făcute !


Să ne ajute Dumnezeu să rămânem tari în credință ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :