55 I 2023. STAREA DE HAR ESTE UN BENEFICIU AL TRĂIRII PRIN CREDINȚĂ [Romani 5.2 I Faptele Apostolilor 7.9-10]

55 I 2023. STAREA DE HAR ESTE UN BENEFICIU AL TRĂIRII PRIN CREDINȚĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 5 : 2 I Faptele Apostolilor 7 : 9 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Februarie 2023 I

Un al șaselea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință din momentul nașterii din nou intrăm într-o stare de Har.


Harul este acel teritoriu al voiei Lui Dumnezeu pentru mine în care dacă stau prin credință, am parte de susținerea deplină a Lui Dumnezeu.


Apostolul Pavel a scris în Romani 5 : 2 că Domnului Isus Hristos :

„ … Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem ; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu”.

În traducerea Cornilescu este folosită expresia teologică „stare de har” („status gratiae”) deși în original versetul este puțin altfel.

O traducere literală poate fi aceasta. Prin Domnul Isus : „ … avem acces prin credință în acest har în care stăm și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu”.

Ce înseamnă de fapt har ? Conform Lexiconului Biblic, gr. charis „este folosit cu precădere pentru favoarea Domnului – extinsă în mod liber pentru a Se dărui oamenilor (pentru că El „se înclină mereu spre ei”.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă harul vom nota ce înțeles are sinonimul lui și anume favoarea care este definită ca fiind un :

Avantaj acordat cuiva, cu preferință față de alții ; dovadă deosebită de bunăvoință față de cineva”. (DEX, 2009)


Astăzi vom aminti numai un singur pasaj din Biblie în care este folosit cuvântul Har pentru a înțelege cum se manifestă în mod practic Harul sau favoarea Lui Dumnezeu în viața unui om, care rămâne prin credință în starea de har și anume ne vom referi la :

Iosif

În Faptele Apostolilor 7 : 9 – 10 găsim scrise următoarele cuvinte :

Iar patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el şi l-a izbăvit din toate necazurile lui ; i-a dat înţelepciune şi trecere [lit. har] înaintea lui faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt şi peste toată casa lui”.

În traducerea Cornilescu scrie că Iosif a căpătat : „trecere înaintea lui faraon”, dar literal scrie că Dumnezeu „i-a dat favoare și înțelepciune înaintea lui faraon”.


În primul rând a primit harul sau bunăvoința lui Faraon și datorită acestui har, faraon l-a ascultat pe Iosif care era un rob eliberat din închisoare … la care faraon putea ca nici să nu se uite !

Ce a contat însă foarte mult ? Faptul că Iosif a rămas în starea de har.

Ce a însemnat această rămânere în har ?

Iosif I S-a supus Lui Dumnezeu oricât de nedrepte păreau a fi testele prin care a avut de trecut până la momentul aducerii lui înaintea lui Faraon.


I-a rămas credincios Lui Dumnezeu și a stat :

  • unde l-a vrut Dumnezeu,
  • pentru cât timp a decis Dumnezeu pentru el.

Doamne Isuse, dă-mi și mie harul de-a accepta prin credință faptul că tot ce mi se „întâmplă” face parte din Harul Tău și ajută-mă să-ȚI rămân credincios și să stau acolo unde Tu m-ai pus pentru câtă vreme vrei Tu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :