54 I 2023. PRIN CREDINȚĂ 5. BENEFICIEM DE PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU [Romani 4.16 I Numeri 11.23 I 2 Petru 3.3-7]

54 I 2023. PRIN CREDINȚĂ 5. BENEFICIEM DE PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 4 : 16 I Numeri 11 : 23 I II Petru 3 : 3 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Februarie 2023 I

Atunci când ne referim la promisiunile Lui Dumnezeu putem spune că există cel puțin trei categorii de oameni :
1. cei care cred și au parte de împlinirea promisiunilor Lui Dumnezeu,
2. cei care nu cred o anumită promisiune dar împlinirea ei nu este condiționată de credința omului și
3. cei care sunt necredincioși în mod voit și doar se fac că nu știu adevărul.


În primul rând ne vom referi la :

1. Cei ce cred

În viața de zi cu zi prin credință, avem parte de împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu ni le-a făcut în Cuvântul Lui.

În Romani 4 : 16, apostolul Pavel, a scris :

De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam : nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor …”.

Apostolul Pavel s-a referit aici strict la promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam care i-a spus că descendenții lui vor moșteni lumea (Romani 4 : 13).

Dar ideea de bază a acestui verset este exact aceasta. Vei beneficia de promisiunile scrise în Cuvând doar dacă crezi că Dumnezeu ce a promis îți și oferă datorită harului Lui.


2. Cei care nu cred o anumită promisiune dar Dumnezeu o adeverește

Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Moise că le va oferi carne timp de o lună întreagă, este clar că în timp ce Dumnezeu îi vorbea, Moise și făcea calcule în mintea lui de ce cantitate de carne este nevoie pentru șase sute de mii de oameni și i-a explicat Lui Dumnezeu că promisiunea Lui nu prea poate fi reală (a se vedea Numeri 11 : 18 – 22).

Dar în Numeri 11 : 23 scrie că :

Domnul a răspuns lui Moise : „Nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului ? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va întâmpla sau nu.”

Și chiar dacă Moise nu a crezut că așa ceva ar fi posibil, lucrul s-a adeverit deoarece Dumnezeu a decis să fie așa iar împlinirea promisiunii nu a depins de credința sau necredința oamenilor.

Dar dacă nu ÎL credem pe Dumnezeu pe Cuvânt sau dacă nu ÎI credem Cuvântul, în viața noastră nu vom avea parte de împlinirea promisiunilor Divine.

Și este evident că de unele promisiuni nu avem parte din cauză că nu ÎL credem pe Dumnezeu …


3. Cei care sunt necredincioși în mod voit și doar se fac că nu știu adevărul

Apostolul Petru a scris despre această categorie de oameni care sunt necredincioși în mod voit :

Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice :

„Unde este făgăduinţa venirii Lui ? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii !”

Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi”. (II Petru 3 : 3 – 7)


În final vom nota doar faptul că în Cuvântul Lui Dumnezeu nu există o listă cu lucrurile care sunt posibile și o listă cu lucruri care nu se pot face.

De exemplu, noi știm că în Evrei în capitolul 11 sunt redate doar o parte din marile realizări care au fost posibile prin credință …

În Matei 19 : 26 sunt notate cuvintele Domnului Isus care vorbind de incapacitatea umană de-a avea parte de unele realizări, a accentuat clar faptul că :

„ … la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”.

Iar în Marcu 9 : 23 este scris acest cec în alb :

Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede !


Doamne Isuse, dă-mi Harul de-a Te crede și de-a mă încrede în Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :