198. MÂNIA LUI DUMNEZEU 2. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. CONTABILUL [Matei 18.21-35]

198. MÂNIA LUI DUMNEZEU 2. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. CONTABILUL

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 18 : 21 – 35 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iulie 2022 I

În Matei 18 : 21 – 27 scrie că : „Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?” Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.

De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.

Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis :

„Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.” Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria”.


Reamintim ce s-a mai spus și anume faptul că în Pilda robului nemilostiv se vorbește despre :

1. un contabil (foarte atent la datoria altora …dar nu și a lui),
2. Împăratul care are Registrul socotelilor ținut la zi și
3. datornicul care cere îngăduința.


Astăzi ne vom aminti de :

1. Contabil și de contabilitate (v. 23 – 24)

Petru avea un Certificat de iertare primit de la Domnul Isus de puțină vreme, pe care de abia i s-a uscat cerneala fiind iertat de ceva ce tocmai făcuse (a se vedea Matei 17 : 24 – 27).

Domnul Isus L-a iertat pe Petru. Dar ce a făcut Petru ? A decis în locul Domnului Isus fără ca măcar să-L întrebe dacă vrea să plătească taxa respectivă sau nu, dacă are cu ce s-o plătească sau nu.

În Isaia 30 : 1 – 2 era scris (și este scris) :

Vai – zice Domnul – de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat ! Ei se coboară în Egipt fără să Mă întrebe … ”.

Era exact ce a făcut Petru. A luat o hotărâre fără Domnul Isus, a promis fără a-I cere părerea etc.


Altfel spus, doar ce-l scosese Domnul Isus pe Petru dintr-o încurcătură în care a intrat el singur și el voia să facă socoteala de câte ori trebuie să-l ierte el pe altul fiind foarte limpede faptul că Petru nu era foarte dispus ca el să fie foarte îngăduitor cu cel ce-i va greși !

Pilda robului nemilostiv a pornit de la întrebarea lui Petru. În Matei 18 : 22 scrie că : „Isus i-a zis” ce are de făcut, dar imediat după aceea a trecut la explicarea necesității iertării imediate, adevăr care era valabil pentru ei („Tot aşa vă va face”, a se vedea Matei 18 : 35) și această necesitate a iertării imediate este valabilă și pentru noi urmașii Domnului Isus.

În Galateni 5 : 17, apostolul Pavel a scris :

Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti : sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”.

Iar în Matei 7 : 12 avem notată soluția Divină :

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel ; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii”.


Nu pot să trăiesc cum îmi place mie dar am un principiu călăuzitor. Să mă port cu altul exact cum aș vrea ca altul să se poarte cu mine. Și mai ales cum aș vrea să se poarte Dumnezeu cu mine !

La fel ca Petru și eu am avut o datorie a păcatelor față de Dumnezeu, am fost iertat iar Dumnezeu așteaptă de la mine să iert imediat când cineva mi-a greșit ! Modelul meu este Dumnezeu !

În Numeri 14 : 10 – 12 scrie despre Moise și Aaron că într-unul din momentele de răzvrătire a poporului Evreu :

Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste Cortul întâlnirii, înaintea tuturor copiilor lui Israel.

Şi Domnul a zis lui Moise : „Până când Mă va nesocoti poporul acesta ? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui ? De aceea, îl voi lovi cu ciumă, şi-l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare şi mai puternic decât el.”

(Dumnezeu îi spunea cuvintele acestea lui Moise). În momentele acelea soarta unui întreg popor depindea de ce avea să decidă Moise pe moment. Moise L-a rugat pe Dumnezeu folosind Cuvântul Lui. El a spus :

Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea ; dar nu ţine pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam.

Iartă, dar, fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.” Şi Domnul a zis : „Iert cum ai cerut”. (Numeri 14 : 18 – 20)


În final reamintim că :

Domnul este încet la mânie şi bogat în bunătate, iartă fărădelegea şi răzvrătirea … ”.

Iar ca o completare, notăm ce a spus apostolul Ioan (în I Ioan 4 : 16 – 17) și anume faptul că :

Dumnezeu este dragoste ; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta ; astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii”.


Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi să fim ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :