199. MÂNIA LUI DUMNEZEU 3. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. ÎMPĂRATUL [Matei 18.21-35]

199. MÂNIA LUI DUMNEZEU 3. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV. ÎMPĂRATUL

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 18 : 21 – 35 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Iulie 2022 I

Reamintim că în Pilda robului nemilostiv se vorbește despre :
1. un contabil foarte atent la datoria altora (dar nu și a lui),
2. Împăratul care are Registrul socotelilor ținut la zi și
3. datornicul care cere îngăduința.


În Matei 18 : 21 – 24 și apoi în versetele 31 – 35 scrie că :

Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori ?”

Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat [lit. „un om, un împărat”] care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni” …

Iar în versetele de la 31 – 35 scrie :

„ … Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.

Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis : „Rob viclean ! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine ?”

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.”


Împăratul

  1. este Bun dar EL face și socoteala datoriilor tot timpul,
  2. este Atotștiutor (știe tot ce se întâmplă pe întregul Pământ),
  3. este Drept (și Se mânie când vede nedreptatea).

1. Dumnezeu este Bun

Dar să nu uităm că EL ține la zi socoteala datoriilor tuturor oamenilor de pe pământ iar în Matei 18 : 23 – 24 scrie că : „a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala”.

În Maleahi 3 : 16 este notat că :

Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul ; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat ; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui”.

Să ne amintim de un astfel de exemplu de bunătate, de îngăduință a Lui Dumnezeu în privința a doi oameni care însă erau foarte aproape de ziua socotelilor.

Este vorba despre doi împărați despre care scrie în Isaia 7 : 4. Dumnezeu i-a vorbit împăratului Ahaz, prin Isaia astfel :

Ia seama şi fii liniştit ; nu te teme de nimic, şi să nu ţi se înmoaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă : din pricina mâniei lui Reţin şi a Siriei, şi din pricina fiului lui Remalia !

Adică, cu alte cuvinte mai au numai puțin de ars iar lemnul lor s-a terminat. Aparent ei erau lemne bune care aveau să țină mult focul împotriva țării dar în realitate acel foc era îngăduit (în zilele acelea) de Dumnezeu numai pentru o perioadă scurtă !


În al doilea rând, despre Împărat, despre Dumnezeu știm că :

2. Dumnezeu este Atotștiutor

Ce înseamnă aceasta ? Dumnezeu știe cum își trăiește viața fiecare om. În Numeri 14 : 24, Dumnezeu a spus :

Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni”.


Dar Dumnezeu știe și cum își trăiesc viața oamenii dintr-o anumită cetate, dintr-un anumit oraș.Dar nu ia deciziile până nu se face socoteala, până nu se verifică situația comunității respective.

Şi Domnul a zis : „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.

De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine ; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.” … ”. (Geneza 18 : 20 – 21)

La fel a procedat și cu robul nemilostiv. I s-a adus la cunoștință situația, dar Dumnezeu nu a trecut la măsuri disciplinare până nu a verificat informația și până nu l-a confruntat pe omul respectiv.


Iar în al treilea rând, știm că Împăratul :

3. Dumnezeu este drept

Prin Pilda robului nemilostiv, Domnul Isus ne-a reamintit că Dumnezeu Împăratul (exact cum a spus Iov : „Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” Iov 42 : 2) știm că Dumnezeu este Bun, este Atotștiutor (este Atotcunoscător, este Omniștient) dar să nu ne permitem să facem ce nu trebuie deoarece Dumnezeu este drept și orice comportament are o limită a suportabilității Divine.

Să ne amintim ce scrie în I Samuel 2 : 3 :

Nu mai vorbiţi cu atâta îngâmfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie ; căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cântărite de El”.

Prin Pilda robului nemilostiv, Domnul Isus a reamintit faptul că : „ … cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi”. Psalmul 1 : 5), de aceea să mă ajute Dumnezeu să trăiesc o viață de iertare, pentru a nu provoca mânia Lui Dumnezeu, deoarece niciodată nu se știe când poate să fie pentru mine ziua judecății mele, a evaluării comportamentului meu față de ceilalți, o zi din care să înceapă judecata Lui Dumnezeu !

Despre Isaia se știe că a trebuie să spună „Vai” cu privire la alții, de zece ori (în primele cinci capitole ale cărții) dar în Isaia 6 : 5, când proorocul a avut o revelație personală și a realizat cine este Dumnezeu, Isaia a spus :

Atunci am zis : „Vai de mine ! Sunt pierdut, căci

  • sunt un om cu buze necurate,
  • locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi
  • am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor !

Să mă ajute Dumnezeu ca să-mi țin o bună contabilitate a vieții mele, să fiu strict cu mine dar să fiu îngăduitor cu ceilalți, tot la fel cum aș vrea ca și Dumnezeu să Se poarte cu mine „în ziua aceea” ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :