200. PUNCTE DE REPER [Psalmul 90.12]

200. PUNCTE DE REPER

I Podcast I Pasaj Biblic : Psalmul 90 : 12 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Iulie 2022 I

În această zi, le mulțumim ascultătorilor acestor meditații, în special membrilor Bisericii Cezareea și Radio Levi ! Numărând bine zilele constatăm că datorită ajutorului Lui Dumnezeu am ajuns la ziua cu numărul 200 din cele 365 de zile pe care le are anul 2022 !

Mai avem 43 de zile până la trecerea a două treimi din acest an și poate aceasta este o zi în care să ne amintim de rugăciunea lui Moise din Psalmul 90 : 12 (care pentru noi este un sfat foarte bun) :

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă !

Noi am spune că știm să numărăm, dar Moise știa că trebuie să cerem ajutorul Lui Dumnezeu și pentru acest lucru, de aceea accentuăm faptul că Psalmul 90 este de fapt o rugăciune a lui Moise.


Ce conteză pentru mine în fiecare zi ? Să știu că sunt dependent de Dumnezeu, iar în Deuteronom 33 : 27 tot Moise a spus că :

Dumnezeul cel Veşnic este un loc de adăpost, şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare …”.


În Psalmul 90 : 12 reamintim că scrie :

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă !

Sunt credincioși care atunci când citesc acest verset îl înțeleg ca și cum ar scrie :

Învaţă-ne să ne numărăm bine anii” dar Moise a pus accentul pe trăirea cu mare atenție a fiecărei zile, deoarece el a văzut în viață cât de mare bine se produce dintr-o alegere bună făcută într-o zi și cât de mult rău poate produce alegerea greșită „de moment” făcută într-o zi în care poate că nu am cerut ajutorul Lui Dumnezeu.

Să ne amintim de Faraon, de Core, Datan și Abiram sau de Iosua și de Caleb. Au fost contemporani, dar alegerile lor dintr-o anumită zi le-a adus fiecăruia fie blestem (scurtarea vieții), fie binecuvântare (prelungirea vieții) dacă ne gândim cât au mai trăit Iosua și Caleb din ziua în care viața lui Core, Datan și Abiram s-a terminat !

Alegerea lor, unora le-a adus fie scurtarea, fie lungirea zilelor lor. În viață pornim cu o zi de naștere și o zi a finalului vieții, dar modul în care trăim intervalul dintre cele două zile poate duce fie la lungirea zilelor (la prelungirea vieții) fie la scurtarea lor.


Viața unui om poate fi și scurtată dacă el va face foarte mult rău celor din jurul lui. Dumnezeu a vorbit prin Ieremia (17 : 10 – 11) astfel :

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ca o potârniche care cloceşte nişte ouă pe care nu le-a ouat ea, aşa este cel ce agoniseşte bogăţii pe nedrept ; trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale, şi la urmă nu este decât un nebun.”


În cadrul prezentului studiu vom accentua faptul că viața poate fi prelungită dacă un om își va trăi zilele cu înțelepciunea care vine de sus.

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul ; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale”. (Proverbe 9 : 10 – 11)

În Luca 12 : 25 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui ?

Și Domnul Isus a spus că viața poate fi prelungită, iar noi am observat exemple de prelungire a vieții unor creștini cărora cei din jur nu le mai dădeau nicio șansă de viață (având în vedere starea lor de sănătate de la un moment dat), dar Dumnezeu a decis prelungirea zilelor lor, deoarece erau oameni de valoare pentru Dumnezeu !


Amintim doar un exemplu din Biblie :

Ziceam : „În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile Locuinţei morţilor ! Sunt pedepsit cu pierderea celorlalţi ani ai mei care-mi mai rămân !” (Cartea Isaia 38)


Ce vârstă avea Ezechia când spunea că trăiește cei mai buni ani ai vieții lui (deși doar ce scăpase de un mare pericol de care-a avut parte din cauza împăratului Asiriei) ?

În II Cronici 29 : 1 scrie că :

Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci şi cinci de ani şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim”.

Aceasta înseamnă că a trăit 54 de ani. Dar tot în cartea Isaia 38 : 4 – 5 scrie că :

Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel : „Du-te şi spune lui Ezechia : „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David : „Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale”. Și așa a fost !


[În continuare vom folosi cifrele pentru a ajuta la înțelegerea calculelor prezentate].


Dacă scădem din cei 54 de ani de viață cei 15 ani adăugați, înțelegem că Ezechia avea 39 de ani când a fost aproape de moarte.

Dar tot la același rezultat ajungem și dacă socotim că :

În al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite din Iuda şi a pus stăpânire pe ele”. (II Împăraţi 18 : 13)

Având în vedere că Ezechia a ajuns împărat la 25 de ani, adăugând cei 14 ani, ajungem tot la 39 de ani, vârsta la care se putea termina viața.


De ce i s-au adăugat cei cincisprezece ani ?

Datorită Harului Lui Dumnezeu … dar a contat și modul în care și-a trăit viața.
Vom nota doar faptul că Ezechia :

  1. atunci când a greșit a căutat să-și repare greșeala (II Împărați 18 : 14 și continuarea),
  2. când a avut un necaz foarte mare a cerut, a așteptat și a beneficiat de un cuvânt profetic de la Dumnezeu (II Împărați 19 : 1 – 7),
  3. a făcut ce este bine înaintea Domnului” (a se vedea II Cronici 29 unde este descrisă reforma spirituală pe care a făcut-o),
  4. a fost foarte darnic. În II Cronici 30 : 24 scrie că a dăruit adunării „o mie de viţei şi şapte mii de oi” !

Dacă vreau, cu ajutorul Lui Dumnezeu și eu pot trăi o astfel de viață prin care să fiu o binecuvântare pentru cei din jur iar atunci când am un necaz foarte mare cei pentru care am fost o binecuvântare Să-L roage pe Domnul Isus pentru mine : „cu tot dinadinsul” şi să-I spună : „Face să-i faci acest bine” (a se vedea Luca 7 : 1 – 10) și totul să se schimbe în bine, iar viața care părea că este pierdută (pentru mine) să poată continua cu bine !


Să ne ajute Dumnezeu pe toți să avem o astfel de viață binecuvântată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :