197. MÂNIA LUI DUMNEZEU 1. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV [Matei 18.21-35]

197. MÂNIA LUI DUMNEZEU 1. PILDA ROBULUI NEMILOSTIV

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 18 : 21 – 35 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iulie 2022 I

În studiile anterioare a fost accentuat faptul că focul mâniei este asemenea incendiului nu asemenea unui foc la care te încălzești sau îți faci ceva de mâncare.

Dar trebuie să amintim faptul că în Biblie, de cele mai multe ori când se scrie despre mânie se face referire la mânia Lui Dumnezeu mai mult decât la mânia omului.

Pilda robului nemilostiv exemplifică foarte bine faptul că iertarea celui care mi-a greșit trebuie să fie necondiționată, la fel cum a fost (și este) iertarea Lui Dumnezeu față de mine. Iar dacă nu iert ci aleg neiertarea imediată voi avea parte nu numai de automâniere ci și de mânia Lui Dumnezeu care „se va porni” împotriva mea !

În Matei 18 : 21 – 35 scrie că :

Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?” Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte.

De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni.

Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis : „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.”

Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând : „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.”

Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea : „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria.

Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute.

Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis : „Rob viclean ! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine ?”

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său”.


Reamintim ce s-a mai spus și anume faptul că aici se vorbește despre :

1. un contabil (foarte atent la datoria altora dar nu și a lui),
2. Împăratul care are Registrul socotelilor ținut la zi și
3. datornicul care cere îngăduința.


Este evident că Dumnezeu este Împăratul care are controlul asupra tuturor resurselor de pe pământ (atât materiale cât și umane).

Contabilul, inițial era Petru care ținea socoteala datoriilor altora și pot fi și eu dacă mă tot uit la altul dar nu mă analizez și pe mine.

Iar datornicul este cel care într-un fel sau altul a greșit cuiva sau mi-a greșit cu ceva.

Dumnezeu să mă ajute să nu fiu un contabil al păcatelor altora !

Există suficienți oameni care lucrează în contabilitatea celui rău și țin socoteala păcatelor altora. Și în plus, dacă stau mai mult cu oglinda Cuvântului Lui Dumnezeu în mână, voi constata câte am de rezolvat numai în viața mea !


Să decid să rescriu pentru viața mea Pilda robului nemilostiv și să o denumesc : Pilda robului Milostiv. Pilda celui care își face milă de cel aflat în nevoie exact cum scrie în Luca 10 : 36 – 37, unde este notată mai întâi întrebarea Domnului Isus :

Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari ?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus”.

Să nu trecem prea ușor cu vederea observația învățătorului Legii, care și-a dat seama că un samaritean aflat într-o situație cum era cea descrisă de Domnul Isus, nu avea de ce să aibă milă de omul aflat în necaz, dar el a făcut observația că samariteanul :

„ … şi-a făcut milă cu el”.


Iar eu pot să învăț și în timp să știu cât este de importantă mila exact cum a spus Domnul Isus în Matei 9 : 13 :

Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă : „Milă voiesc, iar nu jertfă !

Și în Matei 12 : 7 :

Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă : „Milă voiesc, iar nu jertfe!”, n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi”.

Reamintim că Domnul Isus a spus : „Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă : „Milă …” și „Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă : „Milă …” !


În final, să-mi amintesc ce este scris în Romani 14 : 4 și să ÎL rog pe Dumnezeu, prin Domnul Isus și cu ajutorul Duhului Sfânt să mă ajute toată viața mea să știu cine sunt eu (un om iertat fără a plăti ceva deși Domnul Isus a plătit totul) și cine este semenul meu (care este și el tot un rob al Lui Dumnezeu) iar dacă „stă în picioare sau cade” este treaba Stăpânului şi să știu că la fel cum Dumnezeu are grijă de mine tot la fel se ocupă și de el (oricare ar fi el) deoarece Domnul Isus are putere să-l întărească prin Duhul Sfânt pentru tot ce-i stă și lui înainte în viață !


Și Dumnezeu să mă ajute să fiu astfel de om care este foarte atent la el și la relația lui cu Dumnezeu și este foarte îngăduitor cu cei din jurul lui ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :