196. STĂRILE SUFLETEȘTI 16. MÂNIA OMULUI NU OBȚINE APROBAREA LUI DUMNEZEU [Romani 14.19, Iacov 1.19-21]

196. STĂRILE SUFLETEȘTI 16. MÂNIA OMULUI NU OBȚINE APROBAREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 14 : 19 și Iacov 1 : 19 – 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Iulie 2022 I

Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră”. (Romani 14 : 19)

Pentru a înțelege la ce se referea apostolul Pavel în acest verset, trebuie să explicăm trei cuvinte și anume ce înseamnă :
1. a urmări,
2. pacea și
3. zidirea.


Într-o altă traducere acest verset este redat astfel :

Să depunem toate eforturile pentru a face ceea ce duce la pace și la edificare reciprocă”. (New International Version )


În traducerea Cornilescu, în Romani 14 : 19 scrie : „Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră”.

În primul rând ce înseamnă :

1. Să „urmărim”.

În greacă este folosit un cuvânt (diṓkō) care se referă la „vânătorul care urmărește o pradă” (sensul evident fiind că o urmărește până o prinde), cuvântul având atât un înțeles negativ (fiind tradus cu „a persecuta” sau „a prigoni”) cât și un înțeles pozitiv („a urmări cu seriozitate”).

În cele mai multe cazuri însă în Noul Testament, în versetele în care este folosit „a urmări” are o conotație negativă (în traducerea Cornilescu este folosit „a prigoni”), dar aici în Romani 14 : 19 are sensul de „a căuta cu nerăbdare, a se strădui cu sinceritate să dobândească” pacea.

Dacă am ca obiectiv menținerea păcii voi plăti și prețul care este necesar pentru a-mi atinge țelul.


În al doilea rând, în Romani 14 : 19 scrie : „Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră”.

Apostolul Pavel a scris că trebuie să-mi doresc și să-mi dau tot interesul pentru a obține :

2. Pacea

Cuvântul grec (eiréné) se referă la pacea dintre persoane, la armonie, la bună înțelegere (nu la pacea interioară). De fapt și în limba română cuvântul pace înseamnă și : „Bună înțelegere în relațiile dintre două persoane”. (DEX, 2009)

Pentru a avea bună înțelegere, concordie, înțelegerea deplină între persoane este nevoie de cererea iertării și acordarea iertării celui care a stricat relația.


Poate cel mai bun cuvânt care ne ajută să înțelegem sensul păcii este împăcarea. A împăca înseamnă :

„1. A restabili raporturi de prietenie, de înțelegere cu cineva; a (se) reconcilia, a (se) împăciui …
2. A liniști, a potoli, a calma pe cineva mulțumindu-l, dându-i satisfacție.
3. A trăi în bună înțelegere cu cineva ; a se învoi, a se îngădui cu cineva”. (DEX, 2009)


Pentru a avea pace este nevoie de renunțare personală, de îngăduință, altfel spus este nevoie să am în mine dragostea din Dumnezeu, o dragoste care acoperă greșelile altuia, care le scuză pentru ca totul să fie bine. Acea dragoste, care trece cu vederea și iartă imediat și direct …


Apoi, în Romani 14 : 19, în al treilea rând, Pavel a notat că scopul vieții creștinului este :

3. Zidirea

Tot în greacă zidirea (oikodomé) se referă la „actul construirii unei clădiri” (la construcția propriu zisă) dar și la „actul celui care promovează creșterea altuia în înțelepciunea creștină, pietate, sfințenie, fericire”.

Spre final vom aminti ceea ce-a scris Iacov :

Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi ! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie ; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele”. (Iacov 1 : 19 – 21)

Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu”. Ce vrea să însemne ? O traducere actuală este aceasta :

mânia [resentimentară, adânc înrădăcinată] a omului nu produce neprihănirea lui Dumnezeu [acel standard de comportament pe care El ni-l cere]”. (Amplified Bible)

Putem explica și mai clar ? Da !

Un om care se mânie contra altui om nu va obține aprobarea Lui Dumnezeu !

Aceasta înseamnă că trebuie să sting acel început de flacără, imediat când simt că mă aprind de mânie. De ce ? Deoarece din experiențele anterioare știu că voi gândi, vorbi sau înfăptui ceva ce nu va fi după voia Lui Dumnezeu și în plus pot strica o relație pentru a cărei reparare voi plăti mai mult decât dacă mă abțin atunci pe moment și nu dau curs planului celui rău, spunând ce nu trebuie …


În încheiere amintim opusul versetului scris în Iacov 1 : 20 („mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu”). Care este ? Isaia 32 : 17 „Lucrarea neprihănirii va fi pacea ; roada neprihănirii : odihna şi liniştea pe vecie”.

Așa să ne ajute Dumnezeu să fie viața noastră ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :