194. STĂRILE SUFLETEȘTI 14. PUTEREA DE APRINDERE A CUVINTELOR [Proverbe 27.17]

194. STĂRILE SUFLETEȘTI 14. PUTEREA DE APRINDERE A CUVINTELOR

I Podcast I Pasaj Biblic : Proverbe 27 : 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Iulie 2022 I

Astăzi vom aminti alte trei adevăruri cu privire la mânie :
1. cât este de mare puterea cuvintelor rostite,
2. cât de mulți oameni pot fi aprinși de mânie prin auzirea unui singur om și
3. faptul că uneori adevărul trebuie spus chiar dacă va supăra.

I. Cât este de mare puterea cuvintelor rostite ?

În Proverbe 27 : 17 scrie că :

După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om”.

Cum se ascute fierul ? Prin frecare. Cum se ațâță mânia altui om ? Prin cuvintele rostite.


Dar oare ce putere au cuvintele pe care le rostesc ? În esența lui focul este tot foc dar depinde de mine cât de mult îl observ pe cel cu care vorbesc, pentru a-mi da seama ce „cifră octanică” are starea lui sufletească din momentul respectiv.

În cartea II Samuel 3 : 7 scrie că :

Iş-Boşet a zis lui Abner : „Pentru ce ai intrat la ţiitoarea tatălui meu ?

Împăratul a rostit opt cuvinte ! Doar opt cuvinte ! A folosit doar un „chibrit” dar ce foc mare s-a aprins !


În II Samuel 3 : 8 – 10 scrie că :

Abner s-a mâniat foarte rău de cuvintele lui Iş-Boşet şi a răspuns : „Oare cap de câine sunt eu şi ţin cu Iuda ? Eu dau astăzi dovadă de bunăvoinţă faţă de casa tatălui tău, Saul, faţă de fraţii şi prietenii lui, nu te-am dat în mâinile lui David, şi astăzi îmi bagi vină pentru un păcat făcut cu femeia aceasta ?

Dumnezeu să pedepsească cu toată asprimea pe Abner, dacă nu voi face cum a jurat Domnul lui David, când i-a spus că împărăţia va fi luată de la casa lui Saul şi că scaunul de domnie al lui David va fi ridicat peste Israel şi peste Iuda, de la Dan până la Beer-Şeba.”

Iar concluzia este notată în versetul unsprezece din II Samuel capitolul trei : „Iş-Boşet n-a îndrăznit să mai răspundă o vorbă lui Abner, pentru că se temea de el”. Cele opt cuvinte au fost de vină, oare nu trebuiau spuse atunci sau de vină a fost cantitatea de nervi pe care o avea Abner la el în momentul respectiv ?

Nu știm, dar ceea ce înțelegem este că focul mic este tot foc și pentru prevenirea unui incendiu produs de mânie trebuie să fiu atent la starea sufletească a celui cu care vorbesc !


II. Cât de mulți oameni pot fi aprinși de mânie prin auzirea unui singur om ?

În versetul din Proverbe 27 : 17 este descrisă situația în care un om îl mânie pe alt om dar există și posibilitatea ca un singur om prin cuvintele lui să-i mânie pe mai mulți … chiar pe foarte mulți.

Un astfel de exemplu este în Geneza 34 : 7 scrie :

Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la păşune şi au auzit lucrul acesta, s-au supărat şi s-au mâniat foarte tare ; pentru că Sihem săvârşise o mişelie în Israel culcându-se cu fata lui Iacov : aşa ceva n-ar fi trebuit să se facă niciodată”.

De stări sufletești negative au avut parte atunci toți copiii care au auzit vestea aceasta (la momentul respectiv Iacov avea unsprezece băieți) dar de reacționat foarte dur au reacționat doar Simeon și Levi (al doilea și al treilea copil) despre care peste mulți ani, tatăl lor a spus că :

Simeon şi Levi sunt fraţi ; săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor !

Căci, în mânia lor, au ucis oameni, şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, şi furia lor, căci a fost prea sălbatică ! Îi voi împărţi în Iacov şi-i voi risipi în Israel”. (Geneza 49 : 5 – 7)


Exact așa a fost cum spunea Iacov despre : „mânia lor, pentru că a fost prea turbată, şi furia lor, căci a fost prea sălbatică” , dar cine le-a spus vestea care i-a mâniat așa de tare ?

Cine a dat foc la chibrit ? Când este vorba de-un foc mare care produce un incendiu este de vină doar focul respectiv sau este de vină și cel ce-l aprinde ?

Uneori însă nu realizăm și nu putem realiza care este efectul cuvintelor rostite de noi. Probabil că așa a fost și în cazul acesta !
Reamintim că în Iacov 3 : 5 scrie că :

„ … limba este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari. Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde !


III. Uneori adevărul trebuie spus chiar dacă va supăra

În exemplul anterior a fost dat un exemplu de mânie care a fost justificată dar există și mânie nejustificată, avem exemple de adevăr care supără dar care trebuie să fie spus.

Uneori este drept că „tăcerea este de aur” dar alteori vorbirea este de aur, iar adevărul (repetăm) trebuie spus indiferent de consecințele care vor urma.

Să observăm un singur astfel de exemplu din Faptele Apostolilor 7 : 54 – 60 unde scrie despre ce a urmat după ce Ștefan a vorbit :

Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu ; şi a zis :

„Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.

L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul. Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea :

„Doamne Isuse, primeşte duhul meu !” Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare : „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit”.


Numai Dumnezeu mă poate ajuta să știu ce să spun și ce ton să folosesc la un moment dat și doar Domnul Isus prin Duhul Sfânt îmi poate da călăuzirea interioară de-a ști când să nu vorbesc, precum și puterea de-a mă opri atunci când conversația „se aprinde”.

În încheiere să fac o rugăciune bazată pe Eclesiastul 5 : 2.

Doamne Isuse, Te rog să mă ajuți prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt să nu mă grăbesc să deschid gura, şi să nu-mi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu ; căci Dumnezeu este în cer, şi eu sunt, pe pământ, de aceea dă-mi putere să nu spun vorbe multe. Și ÎȚI mulțumesc frumos Doamne Isuse pentru că mi-ai ascultat rugăciunea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :