183 I 2023. HĂRȚUIREA [Geneza 21.8–14 I Galateni 4.29]

183 I 2023. HĂRȚUIREA

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 21 : 8 – 14 I Galateni 4 : 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Iulie 2023 I

A hărțui înseamnă : „A necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, probleme, întrebări etc., a nu lăsa în pace pe cineva … ”. (DEX, 2009)

Un exemplu de hărțuire este notat în Geneza 21 unde este descris comportamentul lui Ismael față de Isaac. Dar pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat în Geneza 21 : 8 – 14 vom cita și versetul scris în Galateni 4 : 29.

Aparent decizia alungării de acasă a unei mame cu tot cu copilul ei (care abia era adolescent) pare a fi nedreaptă dar citind ambele pasaje vom înțelege că mai mult decât l-a dat afară Sara, de fapt Ismael a fost cel care singur s-a alungat prin comportamentul lui.

De fapt ce s-a întâmplat ? În Geneza 21 : 8 – 14 sunt scrise despre Isaac aceste cuvinte :

Copilul s-a făcut mare şi a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac.

Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca Agar. Şi a zis lui Avraam : „Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei ; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.”

Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avraam :

  1. „Să nu te mâhneşti de cuvintele acestea,
  2. din pricina copilului şi
  3. din pricina roabei tale :
  4. fă Sarei tot ce-ţi cere ; căci
  5. numai din Isaac va ieşi o sămânţă, care
  6. va purta cu adevărat numele tău.
  7. Dar şi pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânţa ta.”

A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă ; a luat pâine şi un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei şi i l-a pus pe umăr ; i-a dat şi copilul şi i-a dat drumul. Ea a plecat şi a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba”.


Revenind la bătaia de joc a lui Ismael față de Isaac, vom aminti că în Galateni 4 : 29, apostolul Pavel a scris despre Ismael :

că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul …”.

În greacă pentru „a prigoni” aici este folosit un cuvânt (gr. diókó) care se poate traduce și cu :

a hărțui pe altcineva, a tulbura, a molesta, a persecuta”.


Vom explica doar o parte din înțelesul cuvântului a molesta care înseamnă și :

A provoca neplăceri, a șicana, a necăji, a sâcâi”.

Neplăcerea se referă la :

Necaz, supărare, nemulțumire îndurate de cineva”.

A șicana înseamnă :

A sâcâi pe cineva pentru lucruri fără importanță, a căuta cuiva pricină … ”.

A sâcâi înseamnă :

A nu lăsa pe cineva în pace, a-l necăji întruna ; a bate la cap, a enerva, a agasa; a cicăli …”. (Aceste patru definiții au fost luate din DEX, 2009)


Când l-a supărat pe Isaac, Ismael avea aproximativ cincisprezece ani. Era la vârsta adolescenței. Este și vârsta la care iese la iveală adevăratul caracter prin anumite răbufniri.


În concluzie …

Cel ce-și bate joc sau râde de altul de fapt își arată adevărata valoare și prin comportamentul lui își bate joc de el însuși deoarece în momentul în care a râs de un altul tocmai a semănat sămânța bătăii de joc a altuia mai mare decât el, față de sine însuși !

Cu această avertizare încheiem seria de mesaje despre al șaptesprezecelea beneficiu al credinței și anume trăirea unei vieți binecuvântate ! Să am foarte mare grijă să nu-i provoc neplăceri nimănui !


Doamne Isuse, păzește-mă de un astfel de comportament greșit ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :