184 I 2023. FIREA PĂMÂNTEASCĂ [Galateni 3.14 I Galateni 5.16–17]

184 I 2023. FIREA PĂMÂNTEASCĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Galateni 3 : 14 I Galateni 5 : 16 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Iulie 2023 I

Un al optsprezecelea beneficiu al credinței este primirea Duhul Sfânt. Creștinilor din Galatia, apostolul Pavel le-a scris : „ … pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”. (Galateni 3 : 14)

Principala piedică în calea primirii Duhului Sfânt este firea noastră pământească sau natura noastră păcătoasă.

De aceea pentru început este de folos să observăm :
1. ce este firea (sau natura) pământească ?
2. cum se manifestă firea pământească ?
3. cum pot ieși de sub stăpânirea firii pământești ?


1. Firea pământească

Pentru firea pământească în greacă este folosit cuvântul sarx : carne. Are mai multe sensuri. De exemplu în Evanghelii cuvântul este folosit în cele mai multe cazuri cu referire la trup.

Dar sarx :

„este în general negativ, referindu-se la luarea deciziilor (acțiunilor) în funcție de sine – care este făcută în afara credinței (independentă de acțiunea lui Dumnezeu ).

Astfel, ceea ce este „din carne (carnal)” este prin definiție neplăcut Domnului – chiar și lucrurile care par „respectabile !” 

Pe scurt, carnea se referă în general la efortul uman neajutorat, adică la deciziile (sau acțiunile) care provin din sine sau sunt împuternicite de sine.

Acestea sunt carnale („din carne”) și ies din  partea aceea din noi care este neschimbată – care nu a fost transformată de Dumnezeu”.


(Explicația a fost preluată din Lexiconul Biblic iar alte detalii pot fi reamintite ascultând Meditația din Cuvânt nr. 20 din 2023)


2. Cum se manifestă firea pământească ?

Natura noastră pământească, firea pământească este acel ceva din noi din cauza căruia facem și păcate dar considerăm că tot noi trebuie să facem ceva pentru a beneficia de iertarea Lui Dumnezeu, pentru a merita iertarea Lui Dumnezeu.

Este ca și cum un om încalcă o lege și se simte iertat abia după ce el s-a forțat să plătească amenda pe care consideră că este necesar ca el să o plătească prin eforturile lui (deși nu prea are cu ce să o plătească) și deși un om foarte binevoitor îi spune :

Dă-mi mie voie să-ți plătesc amenda. Lasă-mă să plătesc eu prețul în locul tău, deoarece tu nu ai resursele necesare, iar dacă accepți darul meu vei beneficia de iertare și vei fi iertat”.

Dar firea pământească nu vrea să accepte harul, nu vrea să primească acel cadou pe care altcineva i-l oferă ci ține morțiș ca ea să plătească pentru ce a făcut rău …


3. Cum pot ieși de sub stăpânirea firii pământești ?

În Galateni 5 : 16 – 17, apostolul Pavel a scris :

Zic, dar : umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.

Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti : sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi”.


În final vom spune numai faptul că de fapt eu decid de cine ascult. De Dumnezeu și primesc prin credință darul Duhului Sfânt sau de firea mea pământească care îmi va spune că eu nu merit să fiu botezat în Duhul Sfânt.

Această falsă smerenie este de fapt o formă de mândrie extrem de agresivă. Deoarece numai un om mândru și plin de sine nu va primi darul Lui Dumnezeu !

Dar Dumnezeu are metodele Lui de-a-l smeri și pe cel mai mândru om de pe pământ (a se vedea Daniel 4 : 34 – 37 unde este notat efectul smeririi lui Nebucadnețar …


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a trăi fiind călăuzit de Duhul Sfânt !


Podcastul poate fi ascultat aici :