185 I 2023. SĂ PRIMIM DUHUL FĂGĂDUIT [Galateni 3.14 I Luca 3.16 I Faptele Apostolilor 8.21]

185 I 2023. SĂ PRIMIM DUHUL FĂGĂDUIT

I Podcast I Pasaje Biblice : Galateni 3 : 14 I Luca 3 : 16 I Faptele Apostolilor 8 : 21 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Iulie 2023 I

Apostolul Pavel le-a scris Creștinilor din Galatia : „ … pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”. (Galateni 3 : 14)


Primirea Duhul Sfânt este un al optsprezecelea beneficiu al trăirii prin credință. Iar cu referire la primirea Duhului Sfânt, cu ajutorul Lui Dumnezeu, astăzi vom observa trei aspecte :

1. botezul în Duhul Sfânt este o necesitate, dar
2. de ce nu este primit Duhul Sfânt și
3. cum să primesc şi eu Duhul Sfânt ?


1. Botezul în Duhul Sfânt este o necesitate

În Luca 3 : 16 sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul care a spus despre Domnul Isus :

El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”.

A boteza înseamnă „a cufunda în”, dar Ioan Botezătorul a spus că botezul sau cufundarea se face :

  1. în Duhul Sfânt (ceea ce orice creștin sincer își dorește) și
  2. urmează focul. Iar trecerea prin foc nu este ceva pe placul nimănui.

Beneficiile botezului în Duhul Sfânt sunt multiple dar nu fac obiectul prezentului studiu, dar cu ajutorul Lui Dumnezeu, într-un studiu următor vom analiza importanța pecetluirii Divine.


2. De ce nu este primit Duhul Sfânt ?

Lui Simon (din Samaria) Petru i-a spus clar de ce nu a primit botezul în Duhul Sfânt :

„ … inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 8 : 21)

Pentru curată în greacă este folosit euthýs :

„corect, drept, fără zig-zaguri (ocoliri) inutile ; vertical (nu strâmb, îndoit); (la figurat) fără întârziere ; acționând imediat, „imediat”, luând o cale directă de la „punctul A al lui Dumnezeu” la „punctul B al lui Dumnezeu”, care evită întârzierile (abaterile) inutile”.

Cu referire la importanța mersului drept pe calea credinței, fără abateri inutile vom nota numai faptul că pe acest traseu spiritual avem următoarele puncte de reper iar „a merge drept” înseamnă să facem exact ce a spus Duhul Sfnt prin apostolul Petru, în Ziua Cincizecimii.

La întrebarea celor care voiau o schimbare a vieții dar nu știau ce să facă, apostolul Petru le-a spus :

  1. Pocăiţi-vă
  2. şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre ;
  3. apoi veţi primi darul Sfântului Duh”. (Faptele Apostolilor 2 : 38)

Cel care s-a pocăit trebuie să treacă imediat la al doilea pas și anume să ceară botezul în apă. Iar după aceasta să stăruiască pentru a primi botezul în Duhul Sfânt.

Aceasta înseamnă „a merge drept”, iar tiparul acesta (pocăință, botez în apă și botez în Duhul Sfânt) îl regăsim în Faptele Apostolilor (a se vedea capitolul 8 : 12 – 17 și 19 : 1 – 7)


Cei care fac popasuri lungi între pocăință și botezul în apă, sau între botezul în apă și botezul în Duhul Sfânt ar trebuie să-și facă o analiză foarte serioasă a vieții …


3. Cum să primesc şi eu Duhul Sfânt ?

Simon nu a primit Duhul Sfânt, deoarece nu avea inima curată și dacă nimeni de pe pământ nu pune un lichid curat într-un recipient murdar, cu atât mai mult nici Dumnezeu nu va da Duhul Sfânt oricui, doar fiindcă persoana respectivă își dorește dar inima lui nu este curată.

Deci, dacă vreau să primesc botezul în Duhul Sfânt, trebuie ca în primul rând să îmi fac curat în inimă.


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos și mie Harul de-a fi botezat în Duhul Sfânt și de-a trăi fiind plin de Duhul Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :