182 I 2024. DE CE SUNT PUȚINI ADULȚI DIN VÂRSTA DE MIJLOC CU DARURI SPIRITUALE [Romani 11.20-22 I Faptele Apostolilor 2.16-18] 30 Iunie 2024

182 I 2024. DE CE SUNT PUȚINI ADULȚI DIN VÂRSTA DE MIJLOC CU DARURI SPIRITUALE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 20 – 22 I Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Iunie 2024 I

De ce sunt puțini adulți din vârsta de mijloc cu daruri spirituale ? Sunt cel puțin trei explicații :

  1. A fi consumator al Harului este mai comod decât … a fi robul Lui Christos.
  2. Ne alimentăm firea mai mult decât duhul.
  3. Ne lipsește dedicarea totală pentru Dumnezeu.

Important este însă să nu ne amăgim că, o astfel de trăire se va termina cum vrem noi și că Dumnezeu ne va permite la nesfârșit să facem numai ce vrem noi !


În Romani 11 : 20 – 22, apostolul Pavel a scris :

„ … tu stai în picioare prin credinţă : nu te îngâmfa, dar, ci teme-te ! Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.

Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.

Avertizarea era dată celor care credeau că puteau să trăiască cum voiau ei, (doar pe placul firii lor), dar ne este dată și nouă celor care nu mai avem o viață spirituală, o viață dedicată Lui Dumnezeu și voii Lui !


Din Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18, se observă că nu au daruri exact oamenii care ar putea avea cel mai mare impact asupra celor din jurul lor și anume adulții din vârsta de mijloc a vieții.

Doar să ne gândim :

Câți dintre cunoscuții noștri care au între patruzeci și șaizeci și cinci de ani, au daruri de descoperire și sunt implicați total în lucrarea spirituală ?


Astăzi, doar vom nota cele trei răspunsuri enunțate anterior la întrebarea : „De ce sunt puțini adulți din vârsta de mijloc cu daruri spirituale ?” (deși este evident că aceasta este doar o parte a problemei).

1. A fi consumator al Harului este mai comod decât a fi robul Lui Christos
2. Ne alimentăm firea mai mult decât duhul.
3. Ne lipsește dedicarea totală pentru Dumnezeu.


Putem noi să cântăm foarte mult și să vorbim cât se poate de des despre bunătatea Lui Dumnezeu și să ne facem că nu știm că Dumnezeu este drept și aspru, nu doar bun și iubitor.

Faptul că mă fac că nu-l văd pe cineva, nu îl va face și pe el să nu mă vadă !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos prin Duhul Sfânt, harul pocăinței sfinte și-al dedicării totale pentru Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :