181 I 2024. NU DA ÎNAPOI [Faptele Apostolilor 2.17 I Evrei 10.38-39] 29 Iunie 2024

181 I 2024. NU DA ÎNAPOI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Faptele Apostolilor 2 : 17 I Evrei 10 : 38 – 39 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Iunie 2024 I

Nu da înapoi ! Renunțarea la implicarea activă în lucrarea Duhului Sfânt, este o problemă ! Deoarece chiar sunt creștini care dau înapoi de la exercitarea darurilor spirituale de care este însă atât de mare nevoie !

În Evrei 10 : 38 – 39 sunt scrise aceste adevăruri :

Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă ; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”

Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului”.

Dar eu, în anii de zile care au trecut de la momentul întoarcerii mele la Dumnezeu, am înaintat din punct de vedere spiritual sau nu mai sunt nici pe departe ce eram în urmă cu zeci de ani ?

Am înaintat din punct de vedere spiritual sau am dat înapoi ?


În lista categoriilor de credincioși care au primit cândva daruri ale Duhului Sfânt, avem tinerii și bătrânii dar nu sunt și adulții din perioada de mijloc a vieții (a se vedea Ioel 2 : 28 – 29 și Faptele Apostolilor 2 : 17 – 18). Acest adevăr a fost accentuat în studiile anterioare.

În Ziua Cincizecimii, apostolul Petru a citat din cartea proorocului Ioel, aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu :

În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură ; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise !” (Faptele Apostolilor 2 : 17)

Pe listă sunt feciorii, tinerii și bătrânii dar lipsesc adulții. Dar acolo era situația la zi din Ziua Cincizecimii și se referea la cei care, în ziua aceea erau adulți din perioada de mijloc a vieții.

Ei poate că nu aveau daruri spirituale (din diferite cauze), dar despre tineri scria că :

vor avea vedenii”.


Dar astăzi, după atâția ani, putem avea și o altă situație. Și anume, tânărul care a avut vedenii cândva, dar astăzi este un adult care este credincios și acum … dar totuși nu mai activează cu darul respectiv !

Se poate să fie și așa ceva, dar nu este ceva normal ! De aceea încheiem cu îndemnul :

Nu da înapoi !


Și dacă ai dat înapoi, fă tot ce ține de tine, nu doar pentru a reveni la ceea ce ai fost odată, ci să te ajute Dumnezeu să fii și să rămâi pentru toată viața, un om al Lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt ! Amin !