183 I 2024. DE CE VREM DOAR BENEFICII FĂRĂ A AVEA ȘI COSTURI [Luca 12.42-46] 01 Iulie 2024

183 I 2024. DE CE VREM DOAR BENEFICII FĂRĂ A AVEA ȘI COSTURI ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 12 : 42 – 46 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 01 Iulie 2024 I

De ce vrem doar beneficii fără a avea și costuri ? Știm bine că în viața de zi cu zi, nu există câștig fără pierdere, iar acest adevăr este valabil și pe plan spiritual.


Altfel spus, oare de ce vrem doar botezul în Duhul Sfânt fără a ne dori și daruri ale Duhului Sfânt ?


Vom reaminti, cu ajutorul Lui Dumnezeu cele trei răspunsuri notate în meditația de ieri (deși, este evident că situația este cu mult mai complexă).

De ce vrem doar beneficii fără a avea și costuri ?

În primul rând, noi știm că este o mare deosebire între a fi botezat în Duhul Sfânt (adică a fi un beneficiar sau un consumator al harului Lui Dumnezeu) și a avea daruri ale Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă tocmai opusul și anume a fi un rob al Lui Christos !


De ce vrem doar beneficii fără a avea și costuri ?

În al doilea rând, ne alimentăm firea, natura noastră omenească în defavoarea duhului din noi, a vieții spirituale.

Iar omul care trăiește acest mod de viață, vrea să tot primească, dar de oferit nu oferă mai nimic (din punct de vedere spiritual). Ceea ce se poate dovedi și prin lipsa de rezultate spirituale, aceasta fiind una dintre explicațiile pentru numărul tot mai mic de convertiri !


De ce vrem doar beneficii fără a avea și costuri (din punct de vedere spiritual) ?

Iar în al treilea rând, răspunsul poate consta și din lipsa de dedicare totală pentru Dumnezeu care se manifestă pe fondul activismului dedicat interesului personal.


Această neimplicare a noastră în lucrarea spirituală, (care este voită), nu I Se datorează Lui Dumnezeu, ci acelor credincioși pe care Dumnezeu i-a chemat într-un mod personal, dar ei au decis cu de la ei putere să nu ÎL asculte pe Dumnezeu, total.

Poate că ei nu vor să știe, dar trebuie să afle chiar acum că această neascultare nu este nevinovată. Un rob din vechime nu rămânea nepedepsit dacă nu-și asculta stăpânul … iar Stăpânul nostru este Domnul Isus.

În Luca 12 : 42 – 46 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită ?

Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa ! Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.
Dar

  • dacă robul acela zice în inima lui : „Stăpânul meu zăboveşte să vină” ;
  • dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,

stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi ; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor”.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a redeveni un om al Tău și de-a-mi face ordine în viață acolo unde știu foarte bine ce am de schimbat ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :