165 I 2023. MÂNCAREA SPIRITUALĂ ȘI BĂUTURA SPIRITUALĂ [1 Corinteni 10.3–4 I Evrei 5.12 I Ioan 4.14]

165 I 2023. MÂNCAREA SPIRITUALĂ ȘI BĂUTURA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 10 : 3 – 4 I Evrei 5 : 12 I Ioan 4 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Iunie 2023 I

Omul are duh, suflet și trup. Știm bine că există mâncare și apă pentru trup dar astăzi vom aminti necesitatea ca duhul să fie hrănit iar setea lui să fie potolită.


Iar pentru noi creștinii, este bine de știut cu ce se hrănea Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru, Domnul Isus.

Ce mânca EL și ce bea EL, iar aici nu ne vom referi la mâncarea pentru trup ci la hrănirea omului nou, la hrănirea spirituală !

Faptul că există mâncare spirituală și băutură spirituală este consemnat clar în I Corinteni 10 : 3 – 4 unde scrie despre Poporul Evreu ieșit din Egipt care se îndrepta spre Canaan că :

toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească”.


Să observăm câteva gânduri despre mâncarea spirituală și despre băutura spirituală, care odată consumate vor hrăni și vor potoli foamea și setea după Dumnezeu.

1. Care era oare mâncarea cu care se hrănea Domnul Isus ?

În Ioan 4 : 34 scrie că ucenicilor Lui :

Isus le-a zis : „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui”.

În Evrei 5 : 12 scrie despre „hrană” care este un sinonim pentru „adevărurile” din Cuvântul Lui Dumnezeu :

În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare”.


2. Care este băutura spirituală de care avem nevoie ?

În Ioan 4 : 14 scrie :

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu …”.

Iar în Ioan 7 : 37 și 39 scrie :

Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea … Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El”.

Apa se bea de sete, și tot la fel doar omul însetat de Dumnezeu va bea din „apa vie”, din Duhul Sfânt.


Cum se bea din „apa vie” ?

Prin botezul în Duhul Sfânt care se obține prin rugăciune deoarece Domnul Isus le-a promis Domnul Isus apostolilor Lui clar :

voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 1 : 5)


Ce-au făcut apostolii pentru a beneficia de promisiunea Domnului Isus și pentru fi botezați cu Duhul Sfânt ?

stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri” (Faptele Apostolilor 1 : 14)


Care a fost urmarea ?

După zece zile de rugăciue :

toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească”. (Faptele Apostolilor 2 : 4)

Botezul în Duhul Sfânt s-a primit prin rugăciunea stăruitoare.


În concluzie, noi avem nevoie și de hrănirea cu mâncarea spirituală (îndeplinirea voiei Lui Dumnezeu și citirea Cuvântului Lui Dumnezeu) dar și de potolirea setei după Dumnezeu care se face prin rugăciune.

Un vechi proverb spune că :

Pofta vine mâncând, dar setea trece bând”.


La final să trecem de la partea teoretică la practică. Cât am citit din Biblie azi ? Și cât este timpul meu de rugăciune ? Mai precis cât L-am rugat pe Dumnezeu azi ?

Doamne Isuse dă-mi harul de-a-mi întreține viața spirituală mâncând și bând regulat din hrana și din băutura spirituală ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :