163 I 2024. LUMINA SAU PROSPERITATEA [Psalmul 97.11 I Geneza 26.12 I Geneza 26.1-3] 11 Iunie 2024

163 I 2024. LUMINA SAU PROSPERITATEA

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 97 : 11 I Geneza 26 : 12 I Geneza 26 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Iunie 2024 I

Lumina sau Prosperitatea. În Vechiul Testament un sens figurat al cuvântului „lumină” este cel de prosperitate. Prosperitatea era promisă omului neprihănit, adică omului drept din punct de vedere etic și al Legii lui Moise.

Acest adevăr este scris în Psalmul 97 : 11 unde scrie că :

Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria, pentru cei cu inima curată”.


Prima parte a acestui verset se poate înțelege astfel :

Prosperitatea este semănată pentru cel neprihănit …”.

În limba română prosperitatea este definită ca fiind o :

Stare prosperă, fericită, înfloritoare a vieții unui individ sau a unei colectivități, a unei întreprinderi, a unei instituții ; bunăstare, belșug”.


Iar cuvântul prosper este definit astfel :

Care se află sau se dezvoltă în condiții fericite, favorabile ; înfloritor. ♦ Care dovedește o stare bună, îmbelșugată”. (Ambele definiții au fost preluate din DEX, 2009)


A semăna prosperitatea înseamnă a fi binecuvântat de Dumnezeu, iar la aceeași cantitate de muncă depusă, cel neprihănit (cel drept) are parte de rezultate mai mari decât cel care (din punct de vedere spiritual) nu este atent la modul în care-și trăiește viața.

Un astfel de exemplu este notat în Geneza 26 : 12, unde scrie despre Isaac că :

a făcut semănături în ţara aceea şi a strâns rod însutit în anul acela ; căci Domnul l-a binecuvântat”.

Rezultatele extraordinare ale lui Isaac, nu au depins nici de munca lui, nici de sămânța folosită dar nici de terenul în care a cultivat (Isaac era doar venit acolo), ci secretul recoltei lui deosebite a constat în faptul că :

Domnul l-a binecuvântat”.


De ce l-a binecuvântat ?

Deoarece Isaac a ascultat de Dumnezeu !


În Geneza 26 : 1 – 3 scrie că :

În ţară a venit o foamete, afară de foametea dintâi, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar.

Domnul i S-a arătat şi i-a zis : „Nu te coborî în Egipt ! Rămâi în ţara în care îţi voi spune. Locuieşte ca străin în ţara aceasta ; Eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta …”.

Iar Isaac a ascultat de Dumnezeu și nu a făcut ceea ce avea de gând să facă (adică să plece în Egipt) ci I S-a supus Lui Dumnezeu.


Care este lecția pentru noi ?

Vrem binecuvântare mai mare ?

Să investim mai mult în spiritualitatea noastră, în apropierea noastră de Domnul Isus și de Dumnezeu, precum și în ascultarea de Duhul Sfânt, conform Cuvântului Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :